Järbo Hembygdsförening

Kultur och sevärdheter

Många människor är nog tyvärr ganska okunniga om de fina kulturminnen som faktiskt finns i Järbo. Dessa kanske inte visar upp sig så spektakulärt och tydligt utan man måste som besökare anstränga sig lite för att hitta dem. Här försöker Hembygdsföreningen ge er lite guidning till olika platser som kan vara värda ett besök.

Innehållet är inte någon rangordning, det är snarare beroende av vad som har hunnits med att bli dokumenterat.

Jädraån och dess tillflöde Lillån, från Kungsberg-Botjärn och de djupa skogarna norröver, var viktiga förutsättningar för att skapa småindustrier som bidrog till att utveckla bygden. Det var kvarnar, hyttor, smedjor, sågar och senare elkraftverk som byggdes upp med mänsklig arbetskraft och stora mödor, ofta med entreprenörer och föregångare som drevs av visioner och stora ambitioner.

Här får du några förslag till platser och objekt att studera. Tipsen ger länkar till andra sidor. Alla är inte klara än, men de kommer allteftersom tiden medger. Leta upp något ntressant att titta på, men gör också gärna ett besök på platsen.

Ett tips är att söka via Riksantikvariatämbetets fornsök:
RAÄ söksida 

Meny

Tips om andra sidor med dokumentation

 Klippböckerna

 Broarna i Järbo

 Gårdsnamnen i Järbo

 Folkdräkter

 Lador i Järbo

 Arkeologiska fynd

 Plysen

 Nils Evert Lundqvist

  STARTSIDA DOKUMENTATION

 

Menyn uppdaterad 2021-03-24

Järbo socken

På den här sidan utreder vi sockenbegreppet. Det används fortfarande men saknar juridisk betydelse. Var gick Järbo sockens gränser?

Läs mera ...

Kungsbergs bönhus

Bönhuset är en liten över 100-årig klenod med stort kulturvärde. Det är väl underhållen och vacker byggnad och från september 2023 skyddad som byggnadsminne.

Läs mera ...

Sågverk i Järbo

På den här sidan finns bilder från några av de sågverk som står kvar i dag men som inte är i drift. Industriruiner kanske man kan säga. På bilden ovan är sågen i Kungsfors.

Sågverk i Järbo

Kvarn och såg i Botjärn

Här utnyttjades Lillåns kraft för att driva både såg och kvarn. Nu är dammen raserad och byggnaderna gömda bakom en svårforcerad slyskog.

Kvarn och såg i Botjärn

Järbo Hytta

Järnet var en av bygdens produkter ända in på slutet av 1800-talet. Det finns många minnesmärken, men detta ligger åtminstone nära tätorten.

Läs mer om Järbo Hytta

Ett skrädderi

I det här huset finns ett skrädderi, precis som det såg ut när det stängdes i mitten på 1950-talet efter att ha varit igång i över 30 år.

Skrädderi

Smidammen, Botjärn

Platsen är lättillgänglig. Den ligger vid Lillån alldeles intill den lilla baddammen i Botjärn. Här fanns en smedja där man bland annat tillverkade yxor.

Smidammen

Stugdammen, Kungsberg

Även detta ställe ligger vid Lillån. Här finns nu resterna av en kraftdamm där man producerade el från 1920 och framåt och det gick en smal väg över dalgången här. Men bron rasade under vårfloden ...

Läs mer om Stugdammen

Kungsbergs nedre kraftdamm

Den här platsen ligger nära vägen men är ändå svårtillgänglig. Ett gammalt byggnadsverk som väcker respekt. Vattnet som rinner över dammkanten skänker lugn.

Kungsbergs nedre kraftdamm

Tjärfabriken

Långt upp i skogen - även med dagens mått mätt låg det en fabrik där man under många år tillverkade tjära i ganska stor skala. I dag är det bara de sorgliga ruinerna kvar som förfaller både på naturlig väg och med besökarnas hjälp.

Tjärfabriken

Ett gammalt snickeri

Ännu en intakt arbetsmiljö, ett gammalt snickeri som ännu finns kvar, men slutade användas för många år sedan.

Läs mera ...

Till källorna

Nu är det dags att besöka källorna, d.v.s. källorna för det livsnödvändiga vattnet människan behöver.

Läs mera ...

Nakanittimyran

Resterna av en sedan länge svunnen epok finns uppe i skogarna norr om Kungsberg. Flottningen upphörde för över 100 år sedan.

Läs mera ...

Penger och Sörja

Ute i skogarna låg tidvis stora samlingar av bostäder för folk som arbetade i skogen med huggning, flottning, kolning, timmerkörning med mera. Vi besöker Penger, hur ser det ut i dag?

Läs mera ...

Fäbodar i Järbo

Fäbodar i Järbo som dokumenterades av en grupp inom SPF Furan och gavs ut som ett häfte av Hembygdsföreningen 2006. Här införda på en digital karta.

Läs mera ...

Järbo från ovan

Det finns en hel del flygfotografier tagna över Järbo samhälle under 1930- 1960-talen. Men det kan vara si och så med dateringen på dem. Här är några att fundera på. Känner du igen dig?

Läs mera ...

Lennart Rehn

Lennart var en lokal "naturkonstnär". På olika sätt, han målade på föremål ute i naturen och han målade naturbilder på på väggar, brickor och annat.

Läs mera ...

Sidan uppdaterad 2023-09-28