Järbo Hembygdsförening

Kungsbergs bönhus

Kungsberg nåddes tidigt av nya religiösa rörelser och blev något av ett centrum för frikyrkligheten. Här byggdes i slutet av 1800-talet ett bönhus som fungerade för församlingen i nära etthundra år och fortfarande används i dag om än bara vid speciella tillfällen.

Kungsbergs bönhus

Kungsbergs bönhus, foto: 2016

Frikyrkorörelsen var stark och viktig under 1800-talet och antalet medlemmar i Svenska missionsförbundet ökade stort. Kungsbergs och Botjärns missionsförening bildades 1884, fem år senare invigdes bönhuset. Den ursprungliga byggnaden var enkel och avvek knappast från övriga hus i byarna. Bönhuset var byggt i en våning med rödfärgad timmerfasad. Invändigt fanns endast en sal utan fast inredning och gudstjänstbesökarna fick sitta på brädor lagda över träbockar.

I början av 1900-talet gjordes ... Läs mera...

Anna Nordqvists bilder från bönhuset 

Några bilder från bönhuset

Kungsbergs bönhus Rosettfönstret renoveras, foto: 2012

Kungsbergs bönhus Salen, foto: 2012

Kungsbergs bönhus Utställning, foto:2013

Kungsbergs bönhus Flygfoto, Torsten Röstlund 1960-tal(?)

Kungsbergs bönhus Bönhuset sett från Berget, foto 2010?

Kungsbergs bönhus Annons för auktion 2004

Kungsbergs bönhus Artikel i Gästriklands Tidning 2018-02-16, klicka på bilden för att visa som pdf

Kungsbergs bönhus Artikel i Arbetarbladet 2021-08-15, klicka på bilden för att komma till tidningens webbartikel

Kungsbergs bönhus Artikel i Arbetarbladet 2021-12-14, klicka på bilden för att komma till tidningens webbartikel

I början av 1900-talet gjordes en stor ombyggnad. Ritningarna gjordes av en predikant från Holmsveden. Huset fick en tillbyggnad med en liten sal och ett kök på nedre våningen och en bostadslägenhet på den övre. Byggnaden fick också tydligare kyrkliga drag då takhöjden ökades, plåttak lades och fönstren gjordes spetsbågiga. En enkel entré i form av ett vapenhus byggdes. På den östra gaveln sattes ett runt så kallat rosettfönster. Nu byggdes den första bänkinredningen och några av bänkarna finns kvar än i dag.

Under mellankrigstiden användes huset som skolbyggnad. I mitten av 1900-talet rustades köket och bostadslägenheten en trappa upp. Då byggdes bland annat moderniteter som inomhustoalett.

Frikyrkoförsamlingen i Kungsberg upplöstes 1984 och huset förvaltas nu av föreningen Bönhusvännerna i Kungsberg - Botjärn. Bönhuset används regelbundet och upprustningar görs fortlöpande, exempelvis har byggnaden återfått sin ursprungliga färgsättning med svart plåttak, vit fasad och ljusa fönsterbågar.

Föreningen

Föreningen Bönhusvännerna har i många år arbetat med den upprustning som nämns ovan. Genom bidrag från olika stiftelser, fonder och myndigheter och frivilliga krafter har man lyckats väl med sin uppgift.

Nu har en preliminär ansökan om byggnadsminnesskydd lämnats in till Länsstyrelsen, men det är mycket arbete som krävs för få den igenom. Astrid Olsson är föreningens ordförande kämpar fortfarande med frågan.

Du som vill stödja föreningen och dess arbete kan sätta in pengar på bankgiro 512-3575

Artikel i Arbetarbladet 2021-08-15 

Sidan uppdaterad 2021-12-22