Järbo Hembygdsförening

Kungsbergs nedre kraftdamm

Här är några bilder från ett besök vid Kungsbergs nedre kraftdamm 2018-06-14. Platsen är mycket svårtillgänglig även om den ligger bara 50 från Kungsbergsvägen. Växtligheten är mycket tät och stränderna är mycket branta. Ta det försiktigt.

Dammen byggdes 1917 av stenhuggaren Carl Nordqvist som grundade Kungsbergs Stenhuggeri. 1936 upphörde produktionen. Dammen ägs av bröderna som driver stenhuggeriet i dag.

Dammen finns markerad på vår Googlekarta över broar i Jädraån och Lillån.

Googlekarta över broar m.m. 

Koordinater: N 60.76189, E 016.48501

Sidan uppdaterad 2018-10-28

Kungsbergs nedre kraftdamm Växtligheten är djungellik när man närmar sig dammen

Kungsbergs nedre kraftdamm Här börjar man skymta dammen, vattnets brusande hörs högre.

Kungsbergs nedre kraftdamm Man måste gå ända ner till åkanten för att se helheten. Bygget är helt fantastiskt.

Kungsbergs nedre kraftdamm Till höger är utloppet till turbinen, kan det ha varit en trätub?

Kungsbergs nedre kraftdamm Man kan tänka sig svårigheterna att trava upp alla dessa stenar.

Kungsbergs nedre kraftdamm Jag skulle ha velat se detta vid vårfloden!

Kungsbergs nedre kraftdamm Här syns några rester som kan ha varit utloppet från turbinen.

Kungsbergs nedre kraftdamm Ovansidan av dammen, inlopp till turbinen närmast.