Järbo Hembygdsförening

Broar i Järbo

Dessa bilder är sammanställda av Åke Hofvenstam från olika äldre källor och nyare bilder (från 2007). Materialet är vidare kompletterat bl.a. med bilder från Rune Hedberg. Det är hans far Erik Hedberg som fotograferat bygget av landsvägsbron 1923. Kjell Nordqvist har bidragit med värdefull information. Flera pusselbitar har fallit på plats med hjälp av Ingvar Larsson, Anders Olsson, Anders Hillström och Rolf Larsson. Bilderna är nu också kompletterade med nytagna bilder.

Sidan gör inte anspråk att vara komplett. Syftet är att samla och dokumentera den kunskap som finns. Alla är välkomna att bidra.

Det finns en hel del att läsa om broarna i klippböckerna också. Se länk i menyn.

broar Bilden är en översiktlig karta över Järbo sockens gränser.

Järbo socken kan studeras på en egen Googlekarta.

Googlekarta med sockengränserna m.m. 

broar Det här är en karta från omkring 1700 med Finnäs och Nordanå. Vägarna korsar Jädraån och dess tillflöde Lillån på flera ställen.

Här ser man Norrbro, Hammarbron och bron vid Yllefabriken. Hyttbron och Kvarnåker finns med på andra kartor.

Bildserierna nedan visar broar och dammar inom olika områden i Järbo. Klicka på bilderna för att visa dem i större storlek.

Genvägar på sidan

Lillån från Botjärn
Kungsfors upp- och nedströms
Norrby till Vaddfabriken
Hyttan
Järnvägsbron
Landsvägsbron och sågen
Djupdal och Kvarnåker
Östby och övrigt

Alla broar och dammar är inlagda på en Google-karta.
Klicka på kartan för att öppna den i eget fönster och se de exakta platserna.

Google-karta

Om broar i klippböckerna

  STARTSIDA DOKUMENTATION

Sidan uppdaterad 2021-10-30

Lillån från Botjärn

Bröderna Hedströms smedja, Botjärn Bröderna Hedströms smedja vid Smidammen, Botjärn

Lillån, Botjärn (2017) Vägen över Lillån nedanför Smidammen och badsjön, Botjärn, foto: 2017.

Mera i klippböckerna om bygget 1952
... och översvämningen 2021

Stugdammen Stugdammen eller Kungsbergs övre var ett litet kraftverk i Lillån, byggt 1917(?), dammen påbyggd 1928(?).
Bildsida om Stugdammen

Såg- och kvarndammen i Botjärn Såg- och kvarndammen i Botjärn
Mera bilder från kvarnen och sågen

Såg- och kvarndammen i Botjärn Såg- och kvarndammen i Botjärn

Machebron Machebron vid sågverket, en fin stenbro, byggdes i slutet av 1920-talet av Carl Nordqvist.

Kungsbergs nedre damm Kungsbergs nedre damm byggd av Carl Nordqvist 1917, nu en fantastisk ruin, foto: 2018.
Bildsida om Nedre dammen

Krokbron Krokbron byggd i början av 1920-talet av Carl Nordqvist. Går över Storängesbäcken vid dess utflöde i Lillån.
RAÄ information nr 152 

Kungsbergets skidanläggning Bro över Lillån vid skidanläggningen, en av flera (minst 8 st!)

Kungsbergets skidanläggning Bro över Lillån vid skidanläggningen, en av flera (minst 8 st!)

Bro över Lillån Den här bron byggdes av byggmästare Teodor Hansson från Botjärn någon gång på 1940-talet. Finns inte kvar.

Bro över Lillån Inte ett spår av Theodors bro. Foto 2019. Gården i bakgrunden på den gamla bilden är Erik Pers.

Skogs bro över Lillån Skogs bro nedströms skidanläggningen, foto 2019

Skogs bro över Lillån Skogs bro nedströms skidanläggningen, foto 2019

Vid Björkvallen Det här tror jag i alla fall är platsen för en bro som syns på nästa bild. Vissa järnbeslag finns där i bråten, foto 2019.

Björkvallen Flygbild av Torsten Röstlund 1966 från digitaltmuseum.se, Länsmuseet Gävleborg. Den rasade bron låg cirka 100 m uppströms där Sandsjöbäcken mynnar i Lillån. Vitt streck på bilden.

Vid Björkvallen Bro över Lillån vid Björkvallen

Ålandsbron Ålandsbron, rasad 1994(?), foto: 2018

Nedanför Lindbergs Bro över Lillån nedanför Lindbergs, rasade när en traktor körde över (1948?)

Nedanför Lindbergs Bro över Lillån nedanför Lindbergs, byggd 1994, ersatte den rasade

Nedanför Lindbergs Bro över Sandsjöbäcken i närheten av Björkvallen. Den används för skoterleden. Foto 2019.

Nedanför Lindbergs En ganska ny bro över Sandsjöbäcken i närheten av Björkvallen, foto 2019

Kungsfors upp- och nedströms

Karta över Kungsfors bruk Karta över Kungsfors bruk

Karta över Kungsfors bruk Nutida och historisk karta sammanställda, i varje fall ett försök

Bro över Räckhammardammen Bro över Smälthammardammen(?)

Bro över Räckhammardammen Bro över Räckhammardammen, 1920-tal(?), annan konstruktion, s.k. hängverk

Bro över Räckhammardammen Bron över Räckhammardammen, foto: 1935.

Kungsforsbron Gamla Räckhammarbron är kvar sedan nya bron byggts men innan kraftverksdammen tillkommit. Bron påbörjades 1937.

Kungsforsbron Den första moderna bron på 1940-talet

Kungsforsbron Ny bro byggdes på 1990-talet

Kraftverksdammen med bro Kraftverksdammen med bro, byggd 1942

Kraftverket från 1940-talet Kraftverket från 1940-talet

Eskilsbron som revs 1962 Eskilsbron som revs 1962

Eskilsbron På Eskilsbrons plats har byggts en bro för avloppsrör från Kungsberget, foto: 2018.

Eskilsbron Eskilsbron vid en renovering omkring 1932. Bron finns på kartor från 1700-talet. Foto från Anders Hillström.

Ivantjärnsbron Bron vid Ivantjärn ligger utanför sockengränsen. Nu ersatt av en ny.

Nydammen När Kungsfors damm tömdes för reparation 1991 kom denna konstruktion i dagen vid "Helmers udde". Kan vara rester av en bro eller damm. På kartan benämnd Nydammen. Foto: Anders Hillström.

Stoppbron Stoppbron norr om Kungsfors bruk revs omkring 1962. Är också den av typen hängverk.

Stoppbron Det gick en bro över Jädraån ungefär där vindskyddet vid Jäderbergs strömmar nu ligger. Här på del av en karta från 1827.

Nybron Någonstans här kan Nybron ha legat

Norrby till Vaddfabriken

Norrby Nyare betongbro vid Norrby

Servicebro Servicebro vid kraftledningen

Norrbro Äldre bro vid Norrbro, foto av målning

Norrbro, stenbron Norrbro, gamla vägen, stenbron

Norrbro Norrbro, stenbron under byggande, 1919(?)

Norrbro Norrbro, nya vägsträckningen

Hammarbron Hammarbron före 1916

Hammarbron Nuvarande Hammarbron

Hammardammen Kraftverket nedanför Hammarbron före ombyggnad

Yllefabriken Yllefabriken

Yllefabriken Yllefabriken (omkring 1910)

Yllefabriken Yllefabriken

Yllefabriken Yllefabriken, troligen 1950-talet

Yllefabriken Yllefabriken, nya bron, klar 1962

Yllefabriken Rester av tidigare dammen vid Yllefabriken och brofäste på västra sidan, foto: 2012.

Vaddfabriken Rester av en damm i närheten av Vaddfabriken används nu för bevattningspump, foto: 2018.

Hyttan

Järbo hytta Karta över hyttan på 1840-talet

Hyttbron på jarboportalen.se 

Hyttbron och sågen Sågen och bron från norr, kanske 1920- eller 1930-tal?

Hyttbron Hyttbron i förfall, möjligen så sent som 1950-tal

Tidningsartikel 1976 Tidningsartikel 1976 om Hyttbron, 1977 var ny bro klar.

Hyttbäcken Det finns en privat damm i Hyttbäcken, här vid vårfloden 2018. Det har funnits en damm högre upp intill hyttan, en vid Wiréns och vid Hålldammens utlopp.

Genvägens gamla bro över Hyttbäcken Genvägens gamla bro över Hyttbäcken var en stenbro)

Genvägen Bron är ersatt av en vägtrumma, foto 2019

Järnvägsbron

Järnvägsbron före 1915 Järnvägsbron före 1915

Järnvägsbron efter 1915 Järnvägsbron efter 1915

Järnvägsbron 2002 Järnvägsbron 2002

Brobygget 2001-2002 

Landsvägsbron och sågen

Landsvägsbron 1923 Landsvägsbron under byggtiden 1923

Landsvägsbron 1923 Arbetslag under byggtiden 1923

Landsvägsbron 1923 Landsvägsbron under byggtiden 1923

Landsvägsbron 1923 Arbetslag under byggtiden 1923

Landsvägsbron 1923 Landsvägsbron under byggtiden 1923

Landsvägsbron 1923 Arbetslag under byggtiden 1923

Landsvägsbron norrut Landsvägsbron norrut, ramsågen till vänster

Landsvägsbron Landsvägsbron, timmerupplag i förgrunden

Nya landsvägsbron Nya landsvägsbron, väg 302

Sågdammen från landsvägsbron Sågdammen från landsvägsbron

Sågdammen, nedströms Sågdammen, nedströms. Det går att ana även Hyttbron längst bort i bilden. Okänt år.

Sågdammen, nedströms Sågdammen, nedströms. Här syns hängverkskonstruktionen tydligt.

Nya Sågdammen Nya Sågdammen med kraftverk togs i bruk 1980

Spången nedströms sågdammen Spången nedströms sågdammen ombygd efter översvämningen 1966

Djupdal och Kvarnåker

Kvarnåker Djupdals kraftverk eller Seedammen

Seedammen Djupdals kraftverk eller Seedammen. Stenhuggaren Carl Nordqvist var med och byggde utloppskanalen.

Kvarnåker Kvarnåker, stolfabriken

Kvarnåker Kvarnåker

Kvarnåker Dammen vid Kvarnåker före ombyggnad

Östby och övrigt...

Östby Gamla bron över Jädraån från 1918-20. En likadan bro fanns vid Backa i Jäderfors.

Östby Brofästena för bron över Jädraån vid Östby från 1918-20, foto: 2018.

Östby Nya bron vid Östby från 1960-talet när vägen byggdes om

Laxbäcken Gullsjövägen passerar Laxbäcken, foto: 2018.

Östby En bit av den gamla Järbovägen som finns kvar i Östby vid Lyrbergs har en fin stenbro över Svartbäcken, foto: 2018.

Östby Stenbro över Åsbäcken, Luntgatan, Kungsberg. Byggd av Carl Nordqvist efter vårfloden 1916. Foto: 2018.

AK-vägen, Lillån AK-vägens bro över Lillån, foto: 2018.

Tjärfabriken Pengerbäcken och Björnbackaån rinner ihop vid tjärfabriken och där fanns en damm. Det finns en bro också. Foto: 2018.

Finnäsbäcken Enkel träbro över Finnäsbäcken. Foto: 2018.

Gammelåsvägen Gammelåsvägen passerar en liten bäck med en prydlig liten stenbro. Strax utanför sockengränsen. Foto: 2018.

Laxbäcken Det står några stolpar kvar av vägräcket på Norrbyvägen vid bron över Laxbäcken som är utlopp från Härnen. Foto: 2018.

Laxbäcken Bron över Laxbäcken är en fin stenbro. Inskriften AN 1934(?) antyder byggåret. Också utanför socknen. Foto: 2018.

Sörjabäcken Sörjavägens bro över Sörjabäcken. Utanför sockengränsen. Foto: 2019.

Pengerbäcken En gångbro över Pengerbäcken vid Pengersjön. Foto: 2019.

Sörjabäcken Mombyvägens bro över Sörjabäcken har gamla fundament, men nyare överbyggnad. Foto: 2019.

Dalsängsvägens gamla sträckning. Bro över Ginsjöbäcken. Utanför sockengränsen. Foto: 2020.

Bron är byggd så sent som 1923 enligt den huggna stenen. Foto: 2020.

Även viadukterna ska vara med

Viadukt över järnvägen Landsvägens viadukt över järnvägen före 1935 när banan elektrifierades. 1960 byggdes viadukten om till betongbro.

Viadukten Viadukten över järnvägen vid kyrkan. Foto: 2018.

Viaduktvägen Viaduktvägen. Foto: 2018, mot norr.