Järbo Hembygdsförening

Tjärfabriken

Några kilometer väster om Kungsberg pågick en intensiv verksamhet under några år på 1940-talet. Det var en tjärfabrik som producerade trätjära ur stubbar. Redan under första världskriget hade några bönder en tjärfabrik på denna plats. Då tillämpades en traditionell metod för tjärutvinningen.

En bit in på 1930-talet tog Magnus Jonsson från Ockelbo över verksamheten och startade tillverkningen igen. Tjära användes mýcket på den tiden, huvudsakligen för impregnering av trä.

1941 övertogs fabriken av en Westin från Stockholm. Han byggde ut fabriken och införde en ny metod med så kallade retorter där man "kokade" trämaterialet i stora plåtkärl. Ugnarna eldades med ved och tjäran kunde tappas ur. Den renades från vatten och skickades sedan iväg till ytterligare förädling.

Fabriken drevs i treskift med två man på varje skift. Bönderna fick arbete med att bryta stubbar som levererades till fabriken.

Fabriken hade ett eget kraftverk som producerade el. Ägaren hade ett bostadshus i anslutning till fabriken.

I en tidningsartikel från 1986 framgår mer om verksamheten och två personer som var med på den tiden berättar. Redan då, 40 år efter nedläggningen, var det mesta förallet. De här bilderna är tagna 2012 och förfallet har fortsatt och växtligheten invaderar. Ett råd är att inte ge sig in i de förallna byggnaderna.

Stölder i tjärfabrikens ruiner (1961-08-12) 

Här låg tjärdoften tung i skogen (1986-11-20) 

Riksantikvarieämbetets dokumentation 

Föreningen Sandvikens Vänner har dokumenterat två studieresor som vi har fått tillstånd att lägga in på Hembygdsföreningens webbplats. Här kan man läsa mer om fabrikens historia (och mycket annat!).

Resan till Botjärn och Penger 2015 

Resan till Kungsberg och Ovansjö Kronopark 2014 

Koordinater: N 60° 45' 48,68", E 16° 25' 16,47" (WGS84)

Sidan uppdaterad 2020-09-28

Tjärfabriken Dammen och intag till kraftverket där Pengerbäcken och Björnbackaån rinner ihop

Tjärfabriken Turbinen finns kvar

Tjärfabriken Ägarens bostadshus

Tjärfabriken Manskapsbod?

Tjärfabriken Det är knappt man längre ser vad det är, halvvägs dolt av växtligheten

Tjärfabriken Taket har rasat in över kokhallen med de sex retortrarna

Tjärfabriken Retortrar för tjärkokning

Tjärfabriken Under retortrarna eldades

Tjärfabriken Under retortrarna eldades