Järbo Hembygdsförening

Järbo från ovan

På den här sidan har vi samlat de flygbilder som vi har på Järbo. En del av dem är också publicerade på andra av Hembygdsföreningens sidor. Vi har gjort ett försök att systematisera bilderna på olika områden och i tidsordning. Det senare är inte helt enkelt. Flera bilder kommer från DigitaltMuseum (Länsmuseet Gävleborg), men årtalsangivelserna har konstaterats vara fel i flera fall. Andra källor är vykort som har en kodmärkning med bokstäver, där K betyder 1947-48. En del bilder saknar angivelser om källa.

Tidsangivelserna är därför osäkra. Om du har synpunkter på dateringen är du välkommen att höra av dig till webbredaktören red@jarbohembygd.se.

Bilderna presenteras i storlek 1800 pixlars bredd eller mindre beroende på vad källbilden tillåter. Ingen annan bildbehandling är gjord.

Centrala Järbo

Det här är Järbo längs Kungsforsvägen ungefär i riktning mot nordost år 1958. Godtemplarlogen fanns fortfarande kvar. På denna sidan av vägen finns några hus som fortfarande finns kvar. Lite längre upp har många av husen på bilden försvunnit. Nya IP är ännu inte byggd. (Bild nr 1)

Här kan ni jämföra och orientera er med dagens karta.

Öppna Eniro-kartan 

Flygfoto Järbo 2. Järbo Folkets är ganska nybyggt. Det byggdes 1938.

Flygfoto Järbo 3. Bostäderna väster om Kungsforsvägen (1970-tal?). Åsgården klar 1967.

Flygfoto Järbo 4. Bostäder och skola Gullheden, 1960-tal(?)

Flygfoto Järbo 5. Järbo Folkets Hus, 1950-tal(?)

Flygfoto Järbo 6. Kungsforsvägen genom Järbo 1940-tal(?)

Flygfoto Järbo 7. Åkargatan, Oppsättarvägen, 1940-tal(?)

Flygfoto Järbo 8. Finnäsgatan i riktning norrut, 1940 eller tidigare(?). Märk hur lite bebyggelse det finns.

Flygfoto Järbo 9. Järnvägen och utsikt norrut, 1946(?)

Flygfoto Järbo 10. Åkargatan och Oppsättarvägen, 1947(?) eller tidigare

Flygfoto Järbo 11. Kulgatan, centrala Järbo mot norr 1947

Flygfoto Järbo 12. Kulgatan, nya IP, 1967

Djupdal, Kådfallet

Flygfoto Järbo 13. Djupdals kraftstation (Seedammen) 1941(?)

Flygfoto Järbo 14. Kådfallet från söder 1940-tal(?)

Flygfoto Järbo 15. Kådfallet, Djupdal mot norr 1940-tal

Flygfoto Järbo 16. Kulgatan mot kyrkan och Djupdal, 1940-tal

Flygfoto Järbo 17. Kulgatan mot kyrkan, norrut, 1930-tal(?)

Flygfoto Järbo 18. Kyrkskolan, kyrkan 1947(?)

Flygfoto Järbo 19. Kyrkskolan, kyrkan 1958

Flygfoto Järbo 20. Kådfallet, kyrkan, 1961 (vägen klar 1960))

Flygfoto Järbo 21. Kådfallet 1973

Flygfoto Järbo 22. Kådfallet 1981

Finnäs, Rävberget

Flygfoto Järbo 23. Kungsforsvägen, Finnäs, mot norr 1946(?)

Flygfoto Järbo 24. Rävberget mot Finnäs, 1940-tal

Flygfoto Järbo 25. Kungsforsvägen, Allmogevägen mot sydöst, 1940-tal

Flygfoto Järbo 26. Yllefabriken mot norr, 1941(?)

Flygfoto Järbo 27. Yllefabriken 1940-tal, en byggnad har tillkommit

Flygfoto Järbo 28. Svadenvägen, Yllefabriken 1940-tal, Yllefabrikensvägen fanns inte då

Sågverksområdet

Flygfoto Järbo 29. Sågverksområdet, Hyttan 1936, när ramsågen byggdes

Flygfoto Järbo 30. Sågverksområdet, järnvägen 1940-tal(?)

Flygfoto Järbo 31. Lars Ers eller Djupdals Brita, 1940-tal

Flygfoto Järbo 32. Karossvägen, Finnäsgatan mot Ångsågen, 1940-tal

Flygfoto Järbo 33. Sågverksområdet, Ockelbovägen 1940-tal(?)

Flygfoto Järbo 34. Sågverksområdet, Hyttan mot nordost 1948

Flygfoto Järbo 35. Oppsättarvägen, Finnäsgatan, 1948(?)

Flygfoto Järbo 36. En liten utredning - vad ser vi på bilden?

Beteckningarna står för följande: H=Hedvreten, S=Sångasvägen, F=Finnäsgatan, O=Oppsättarvägen, B=Bangatan. Gatunummer är angivna när de är identifierade. Å står för Ångsågen nere vid ån. J är järnvägsbron.
H? är troligen "Frippes", en textilindustri. Riven.

Kungsberg och Botjärn

Flygfoto Järbo 37. Botjärn, Jansas, Åkras, Tomtas 1940-tal

Flygfoto Järbo 38. Kungsberg, Andersas, Luntas m.fl. mot väster, 1940-tal

Flygfoto Järbo 39. Kungsberg mot öster, 1947

Flygfoto Järbo 40. Kungsberg mot öster, Stugdammen, 1947

Flygfoto Järbo 41. Kungsberg, Lillån vid Björkvallen 1966, foto Torsten Röstlund

Flygfoto Järbo 42. Kungsberg, Lillån vid Björkvallen 1966, foto Torsten Röstlund

Sidan uppdaterad 2021-05-01