Järbo Hembygdsförening

Spännande fynd i skogen

För ett par år sen upptäckte en arkeolog en stenåldersboplats i Järbo. Genom att i terrängen följa det som varit strandlinje cirka 9500 år tillbaka i tiden då den mäktiga inlandsisen drog sig tillbaka kunde hon identifera ett ställe där tidiga jägare och fiskare hade haft en åtminstone tillfällig boplats. Under våren 2011 har platsen "provgrävts" för att göra en mer precis datering.

Här kan vi i Hembygdsföreningen presentera bilder från det pågående arbetet som leds av Kjel Knutsson vid Uppsala Universitet. Till sin hjälp har han ett gäng arkeologistudenter som gör arbetet som en del i sin utbildning

Nu hjälper de till att avslöja våra tidiga bybors levnad krypande på alla fyra i skogen och med hinkar och spadar i högsta hugg. Alla fynd noteras noga och samlas i små påsar för vidare undersökning.

Arbetet går till så att man tar av det tunna vegetationslagret i rutor om 1 x 1 m. Sedan skrapar man av millimeter för millimeter av sandlagret med murarredskap, fyller i skopor och sedan i hinkar.

Därefter sållas allt det uppgrävda materialet och ytterligare fynd, hur obetydliga de än är plockas upp. Och det är inga dyrbarheter man hittar, oftast enkla spår av mänsklig verksamhet.

Det är ett tålmodigt arbete men man märker att studenterna är djupt engagerade och de känner av "historiens vingslag".

De människor som bodde här färdades i båtar och följde isens avsmältning. Man vet mycket lite om dem - än så länge.

De kan ha kommit västerifrån, från Norge.Det kan eventuellt finnas boplatser högre upp i terrängen, det vill säga som är ännu äldre än de 9500 år som denna plats troligen är.

Det är spännande att tänka sig att tänka sig människor på stranden till en havsvik under vars vattenyta vi nu bor. De kanske satt vid elden och mumsade säl. Ett benfynd tyder på det.

Utgrävningarna har fortsatt en bit in i augusti och ytterligare fynd har gjorts som styrker de tidiga slutsatserna.

Arkeologen Michel Guinard har lett arbetet och han är mycket entusiastisk över vad man har uppnått. Här visar han upp stenflisor som använts som verktyg av de dåtida bosättarna.

Ovan till höger/underst visar bilden stenar som har varit del av en eldstad.

Här sitter studenterna och mumsar på sin medhavda lunch på samma plats...

Huvudsyftet med undersökningen var att datera platsen och identifiera den redskapsteknologi som använts. Med hjälp av en kurva över strandlinjer vid olika tider har platsen daterats som 9500 år gammal. Med fosfatanalys av marken har man funnit en fornstrandlinje intill platsen.

Arkeologerna har grävt av ett tunt jordlager och sållat all jord. Man har hittat ben från säl, vilket tydligen har varit viktig föda. En mängd av stenflisor visar på att människorna har använt sig av en teknologi som tillämpades långt västerut i Norge.

Platsen är den äldsta plats för mänskliga aktiviter i södra Gästrikland man undersökt.

Kartan är webbredaktörens egen kombination av arkeologernas karta över hur land och hav såg ut då, för 9500 år sedan, och dagens karta med Järbo samhället. Det var egentligen bara kullen vid hembygdsgården som stack upp över havsytan utöver Västerhällan och andra höjder! Utgrävningarna har skett vid den gröna stjärnan.

Klicka på kartan för att se den i större format

Arkeologidagen 28 augusti 2011

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ordnar varje år en arkeolgidag med lokala aktiviteter. I år var det naturligtvis Järbos tur att vara med.

Här visar osteologen Terese Ekholm upp fynd av sälben. Benbitar kan vara till stor hjälp vid datering och de hjälper också till att ge en bild av människornas liv vid den tiden. Säl tycks ha varit en viktig föda.

Arkeolgen och doktoranden Michel Guinard har lockat av de små stenflisorna hemligheter om användning av teknik vid framställning av verktyg och jaktredskap.

Gästriklands Tidning hade en artikel den 19 augusti 2011 (nr 33).

Annonsbladet har ett helt uppslag 6 september 2011.

  Artikel i Annonsbladet 

Länkar