Järbo Hembygdsförening

vinjett

Byggnaderna på Hembygdsgården

Här är en karta över Hembygdsgårdens område där byggnaderna är numrerade. Klicka i menyn för att komma till en presentation av respektive byggnad.

1. Masmästargården

Ursprungligen uppförd i en våning på 1780-talet, tillbyggd med övervåning 1820. Dendrokronologiska undersökningar visar att virket i nedervåningen är fällt 1783-84, stockar i övervåningen 1820-21 och att en stock i takkonstruktionen är fälld efter 1689.

Byggnaden flyttades från Djupdal till Hembygdsgården där den invigdes 1936.

2. Uthusbodar med portlider

Flyttad från Gammelgårds 1937. Dendrokronologisk undersökning visar att timret är hugget 1709-12.

3. Trösklada

Tröskladan kommer från Pekkas i Botjärn, som var en by som byarna Finnäs, Kungsberg och Nordanå först bebyggdes av invandrande finnar i början av 1600-talet. Ladans stockar är huggna 1759-1760.

4. Bastu

Flyttad från Kammars i Finnäs 1979.

Tidningsurklipp 1979-08-28 

5. Lada

6. Rie

Flyttad från Kammars under början av 1980-talet.

7. Fäbodstuga

Stugan har tillhört Dristigs och har stått vid Finnäs fäbodar. Fd hemmansägaren Anders Andersson skänkte stugan till hembygdsföreningen 1946 på sin 96-årsdag.

8. Fjäs

Ladugården eller fäjs för mjölkning och nattskyl för djuren. Storleken var beronde på antal djur. Fäjset har hört till ett torpställe, Hampusas, i Ytterbyn och stod tidigare på österskogen ej långt från Ol-Hans fäbod. Förvärvat av O Broman och skänkt till föreningen som satte upp den 1964.

Tidningsurklipp 1964-11-27 

9. Gårdssmedja

Flyttad från Åströms i Finnäs, möjligen 1994.

10. Tröskloge

Kommer från Svenstavik, Jämtland och flyttades till gården 1997. Under logen ryms samlingslokaler samt arkiv som byggdes som en ny grund för huset.

11. Scen

Byggnaden uppfördes 1934 längre ner i sluttningen och flyttades 1958 till nuvarande plats. Ursprungligen hade den en dansbana.

12. Luntas härbre

Under 2019 uppfördes en byggnad närmast Masmästargården. Det är ett härbre som hämtats från Gammelluntas i Kungsberg.

Följ arbetet med uppsättning

13. Hölada

Hölada för myrslåtter från Lumsheden sedan flyttad till Småfäbodarna

14. Lada

Lada som stått vid Andersas gård i Kungsberg. Nedtagen och flyttad till Hembygdsgården 2020 med ekonomiskt stöd från Svea Janssons Skogsstiftelse.

Se bilder från ursprunglig plats (objekt 32)

Foton på denna sida Hembygdsföreningen och Elin Olsson.

Sidan uppdaterad 2023-11-07

SPONSORER och bidrag 2022-23