Järbo Hembygdsförening

Från textilt mönster till digitalt fönster

På de här sidorna inbjuder vi dig att ta del av Ovansjö sockens stora skatt av folkdräkter i många och varierade former. Tanken är att vi ska inspirera dig till att använda folkdräkt, kanske till och med att sy ett plagg eller en hel dräkt. Vi vill ge dig kunskaper om ett kulturarv som är värt att bevara.

Aktuellt

Projektet fortsätter med arbetet att inventera och digitalisera äldre plagg från Ovansjö socken. Det gör vi genom att fotografera plagg och skanna in äldre mönster. Flera mönster har omritats eller kompletterats med ny teknik och beskrivningar har utökats. Dokumenten läggs upp fortlöpande på denna webbplats.

Vi deltar också i en del externa evenemang som till exempel "Dräktmarknaden" på Torsåkers Hembygdsgård 1 juni 2024.

Torsåker

Folkdräktsmarknad och dräktvisning i Torsåker 2024-06-01.

Under 2025 planerar vi för en visning om brudklädsel i Ovansjö. En kopia av brudpigfläta har tagits fram av AnnMari Jerner efter gammal modell ägd av Lars-Rune Larssons dödsbo. Bilder av plagg från dödsboet kommer också att publiceras här.

Listan med litteratur och annan dokumentation uppdateras kontinuerligt.

Ovansjödräkter

Brudpigfläta

Ovansjödräkter

Stolt bergsman

Ovansjödräkter

Så här började det

Järbo Hembygdsförening fick under 2020 bidrag från Leader Gästrikebygden för ett projekt som fått namnet "Från textilt mönster till digitalt fönster". Syftet är att starta en dokumentation av det rika och varierade dräktskick som har funnits i Ovansjö socken, varav Järbo ursprungligen var en del. Målet är att göra delar av det stora materialet tillgängligt på ett översiktligt sätt på föreningens webbplats.

Vad kan du hitta här?

Många nedtecknade mönster och beskrivningar har skannats och vi har tagit bilder av plagg som finns i Järbo respektive Ovansjö Hembygdsföreningars textilarkiv. Vi har försökt att systematisera dem så att du kan se hur olika plagg hör i hop och hur de används eller har använts.

Plaggen i arkiven är ju gamla och använda och ömtåliga för hantering. Därför har de fotograferats detaljerat för att visa hur de är sydda. På det sättet kan många få tillgång till originalen utan att de behöver hanteras.

För en del plagg finns även foton från nytillverkning och nyskrivna beskrivningar.

Hur kan du använda materialet?

De beskrivningar och bilder som finns på Järbo Hembygdsförenings sidor får användas fritt för personligt bruk, men inte i kommersiellt syfte.

QR-kod

Du som tycker att de här sidorna och mönstren är inspirerande och användbara får gärna lämna ett bidrag till föreningens arbete. Du kan skicka valfritt belopp med Swish till nr 123 133 68 66 (eller skanna bilden) eller till föreningens Bankgiro 5948-0152. Ange "Folkdräkter" som information.

Det är många människor som har bidragit till vårt arkiv. Tack vare stöd från flera organisationer och kulturstiftelser har vi kunnat genomföra detta projekt som innbär att arkivet öppnas digitalt.

Mönstren som är i pdf-format kan du ladda hem och skriva ut. Pdf-filer kan skalas vid utskrift så att du får mönstret i naturlig storlek. Om din skrivare inte klarar det kan du söka hjälp vid ett tryckeri. En del mönster är ritade på så kallat millimeterpapper och då går det ganska lätt att manuellt förstora.

Bilderna kan ge dig hjälp att förstå de skrivna beskrivningarna och komplettera med information om det som kanske inte finns i text.

Vi ger också länkar till litteratur och filmer samt till hantverkare och företag som tillverkar eller säljer tyger och andra material och ibland kan åta sig uppdrag för sömnad, vävning eller annat.

Utmärkelse till Gunilla

Vi vill uppmärksamma att Gunilla Humble i vår blev vald till hedersledamot vid Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala. GH nation är ursprungligen en organisation som ska fungera som ett andra hem för studenter med ursprung från Gästrikland och Hälsingland.

Motiveringen till hederledamotskapet för ”i hembygden gagnerika gärningar” gäller hennes stora och mångåriga engagemang för att sprida kunskaper om folkdräkter i Ovansjö socken, bland annat genom projektet ”Digidräkt”.

På bilderna ovan Gunilla själv vid det målade porträttet av fru Göransson som finns på nationen samt brevet från förste kurator med beslutet.

Gunilla har efter genomgångna studier vid Uppsala Universitet tagit en filosofie kandidatexamen inom huvudämnena Textilvetenskap och Etnologi. Hennes uppsats om Snobbar som jobbar – Bergsmän klädda i sammet finns inlagd på litteratursidan.

 

Sidan uppdaterad 2024-06-16

projektstöd