Järbo Hembygdsförening

Fäbodar i Järbo

Denna dokumentation är en sammanställning av den omfattande inventering av stugor och fäbodplatser som gjordes i en studiecirkel i SPF år 2000-2006. Resultatet publicerades i en skrift som kan köpas från Järbo Hembygdsförening.

Syftet med denna digitala publicering är att göra materialet lättare tillgängligt och att göra det lättare att hitta de olika objekten.

Fäbodar i Järbo

Studiecirkeln dokumenterade cirka 150 platser. För de som bara är ruiner eller rester har man angett koordinater (RT90). I den digitala versionen har kartmarkeringar och koordinater förts in på en Googlekarta. Där anvvänds WSG84 (decimal) varför en konvertering har gjorts.

Studiecirkeln har inte dokumenterat några koordinater för de objekt där det fanns byggnader. Därför har jag anvvänt hitta.se för att leta fram platserna, vilket ibland har varit lite knepigt. Därefter har jag använt koordinaterna från hitta.se för att lägga in på Googlekartan.

Det finns vissa avvikelser mellan platserna som jag har letat fram och vad de tryckta kartorna visar. En orsak är att de senare inte alltid har tillräcklig stor skala. Om du vet bättre så är jag tacksam för synpunkter på e-post red@jarbohembygd.se.

Källmaterialet, det vill säga listorna med namn på områden och fäbodar med koordinater, redovisas i tabeller på denna sida.

I det tryckta häftet finns beskrivande text om objekten och därutöver artiklar och annan dokumentation som enklast läses där.

Googlekarta

Googlekarta med fäbodplatser 

På kartan används dessa symboler:

  Bevarat eller nytt hus

  Ruin eller rester

Asterisk (*) i koordinatkolumn = uppgift saknas i källmaterialet. Frågetecken (?) innebär att det har varit svårt att tolka kartorna.

Studiecirkeln har satt ut rörstolpar i terrängen för de objekt som enbart är ruiner eller rester. Där står nummer och namn enligt den förteckning som trycktes.

Bildgalleri fäbodar

Sidan uppdaterad 2020-03-11

Här följer två tabeller i olika sortering över källmaterialet med listor över fäbodarna. Klicka på röd list för att öppna och stänga.

Tabellen kan skrollas i sidled på små skärmar

OmrOmr namnNrFäbodPos NPos O
ABjörnbacken1Per-HindriksN:*O:*
ABjörnbacken2LarsesN:*O:*
ABjörnbacken3SkogsN:*O:*
ABjörnbacken4GörasN:*O:*
ABjörnbacken5KullbergsN:*O:*
ABjörnbacken6Zakris-OlsN:*O:*
ABjörnbacken7BäckasN:*O:*
ABjörnbacken8Jan-OlsN:6741955O:1532077
ABjörnbacken9Andersas 1N:6742169O:1532375
ABjörnbacken10Andersas 2N:6742121O:1532363
AKungsbergs kilen11LuntasN:6740886O:1532315
AKungsbergs kilen12Jan-OlsN:6740804O:1532386
AGruvåsen13OllasN:6741124O:1533580
AGruvåsen14PellasN:6741600O:1536234
AGruvåsen15AndersasN:6740940O:1537132
BJockara16KlasesN:6738439O:1533895
BJockara17HindrikensN:*O:*
BJockara18Täktas (Nickasoravi)N:*O:*
BJockara19NystugasN:6738143O:1534181
BJockara20Johans (Kungsberg)N:*O:*
BMörtsjön21BoströmsN:6737460O:1533885
BMörtsjön22GretasN:6737351O:1533797
BMörtsjön23Hans-OlsN:6737330O:1533917
BMuren24MurenN:6736389O:1533133
CNorrby148KärretN:6734951O:1539690
CNorrby149GästgivarsN:*O:*
CNorrby150KullbergsN:*O:*
DBjörkmuren138JäderbergsN:*O:*
DBjörkmuren139JernbergsN:*O:*
DBjörkmuren140FahlénsN:*O:*
DBjörkmuren141KådfallsN:*O:*
DBjörkmuren142Ströms (Spelbo)N:*O:*
DBjörkmuren143MårtasN:6732877O:1540842
DGullsjön144VitdjupdalsN:6733222O:1540334
DGullsjön145Lars-ErsN:*O:*
DGullsjön146Erik-LarsN:*O:*
DGullsjön147GammelgårdsN:*O:*
EOffsjön131HångsasN:*O:*
EOffsjön132WallsN:6730334O:1542064
EOffsjön133BerglundsN:*O:*
EOffsjön134BengtsN:*O:*
EGetingmuren135KarlsesN:*O:*
EGetingmuren136JönsesN:*O:*
EGetingmuren137AlbertsN:*O:*
FSmåfäbodarna25SvanasN:*O:*
FSmåfäbodarna26MårtensN:*O:*
FSmåfäbodarna27PihlsN:*O:*
FSmåfäbodarna28JänisasN:*O:*
FSmåfäbodarna29NilsasN:*O:*
FSmåfäbodarna30SkinnarollesN:*O:*
FSmåfäbodarna31ForsasN:*O:*
FSmåfäbodarna32SmedbergsN:*O:*
FSmåfäbodarna33TjöddersN:*O:*
FSmåfäbodarna34HerrgårdsN:6740217O:1540910
FKolkärret35JonsN:6737826O:1540650
FKolkärret36RyckertzN:*O:*
FKolkärret37KådfallsN:*O:*
FKolkärret38VitmossasN:*O:*
FVettåsen39KådfallsN:6739941O:1541733
FVettåsen40MårtasN:6740046O:1541928
FVettåsen41LustersN:6738972O:1541633
FVettåsen42"Sjöbergs (""Faster Brittas"")"N:6739023O:1541589
FVettåsen43GörasN:6738741O:1542263
FVettåsen44Per-Ers (gamla fäbod)N:6737596O:1541132
FVettåsen45Smens (Lill-Olles)N:*O:*
FVettåsen46Per-ErsN:*O:*
FVettåsen47GörasN:*O:*
GTierp48Anders-JönsN:*O:*
GTierp49SmessN:*O:*
GTierp50ErkasN:*O:*
GTierp51ZakersN:?O:?
HFinnäs52StugasN:*O:*
HFinnäs53MurarsN:6738562O:1543132
HFinnäs54ErkasN:6738405O:1543179
HFinnäs55BlankasN:*O:*
HFinnäs56SkräddarsN:*O:*
HFinnäs57"Målars (""Målar-Annas"")"N:*O:*
HFinnäs58PåvelsN:*O:*
HFinnäs59KammarsN:*O:*
HFinnäs60Frids torp (O-koordinat fel?)N:6737720O:154365
HFinnäs62PrimsN:*O:*
HFinnäs63SprakasN:6737395O:1543717
HFinnäs64MickelsN:?O:?
HFinnäs65FridsN:?O:?
HFinnäs67Dristigs (nu på Hembygdsgården)N:?O:?
HFinnäs68Dristigs på hedenN:?O:?
HFinnäs69KummilsN:?O:?
HFinnäs71LislegårdsN:?O:?
HFinnäs72Per-JacksN:*O:*
HFinnäs73VallersN:*O:*
JHålldammen74Pell-PersN:*O:*
JHålldammen75HammarsN:*O:*
JHålldammen76JernersN:*O:*
JHålldammen77Smess (Viktors)N:*O:*
JHålldammen78RosénsN:*O:*
JHälltjärn79Myller-LarsesN:6736150O:1545731
JHälltjärn80Myller-HansesN:*O:*
JHälltjärn99Lars-PettersN:6736875O:1546553
KLenåsen81ÅströmsN:*O:*
KLenåsen82KlasesN:*O:*
KLenåsen83Skinnars vallenN:6739002O:1544630
KLenåsen84Holms / KammarsN:*O:*
KLenåsen85GustavsN:*O:*
KLenåsen86Petters / Hans JäderbergN:*O:*
KLenåsen87Petters / Helmer LarssonN:*O:*
KLenåsen88TällfällsN:*O:*
KLenåsen89Smess-OllasN:*O:*
KLenåsen90Bengts-LassasN:*O:*
KLenåsen91HalvarsvallenN:6739601O:1545519
LMurholmen92NygårdsN:*O:*
LMurholmen93Målars (Målar-Anna)N:6739183O:1546756
LMurholmen94Frimodigs (Fahléns)N:6739180O:1546794
LMurholmen95LislegårdsN:6739027O:1546875
LMurholmen96Dristigs (på berget)N:*O:*
LStenholmen97SevrasN:*O:*
LStenholmen98GammelgårdsN:6738043O:1545841
MVettsjön100Ol-PersN:6735363O:1546642
MVettsjön101ÅkrasN:O:
MVettsjön102Ol-HansN:6735002O:1546647
MVettsjön103Lars-Pers (Farbrors)N:6735152O:1547327
MSkräddartjärn127Zakers-Anders-HansN:6735526O:1548247
MSkräddartjärn128Zakers-Jöns (Ersk-Ers)N:6735626O:1547762
MSkräddartjärn129NilsesN:6736605O:1547354
MSkräddartjärn130RikasN:6735848O:1547522
NÖsterfäbodarna114SömskarsN:O:
NÖsterfäbodarna115SmärtasN:6734739O:1548526
NÖsterfäbodarna116PellasN:O:
NÖsterfäbodarna117VretasN:O:
NÖsterfäbodarna118Hans-GustavsN:6734524O:1548264
NÖsterfäbodarna119SmibackasN:6735340O:1548387
NÖsterfäbodarna120SmensN:6734906O:1548601
NStekebodarna121NordsN:O:
NStekebodarna122Smehanses (Gammelgårds, Kammars)N:O:
NStekebodarna123OppistugasN:O:
NVälling124GästgivarsN:6733295O:1549030
NVälling125LiebenholtzN:6733246O:1549530
NVälling126Smibackas (Jäders)N:O:
NSpjutmuren151Jons InnistugasN:6731552O:1546480
OKalvs104MarksasN:6735625O:1550608
OKalvs105Hans-PersN:O:
OKalvs106Stor-AndersasN:O:
OKalvs107Per-OlsN:O:
OKalvs108RönnbackasN:O:
OKalvs109SotsvedsN:O:
OKalvs110FörjasN:6735393O:1550688
OKalvs111NeristugasN:O:
OKalvs112Per-LarsN:6736660O:1551530
OKalvs113Nygårds (Per-Lars Nygårds)N:6736354O:1551401

Tabellen uppdaterad 2020-01-02

 

Tabellen kan skrollas i sidled på små skärmar

NrFäbodOmrOmr namn
137AlbertsEGetingmuren
15AndersasAGruvåsen
9Andersas 1ABjörnbacken
10Andersas 2ABjörnbacken
48Anders-JönsGTierp
134BengtsEOffsjön
90Bengts-LassasKLenåsen
133BerglundsEOffsjön
55BlankasHFinnäs
21BoströmsBMörtsjön
7BäckasABjörnbacken
67Dristigs (nu på Hembygdsgården)HFinnäs
96Dristigs (på berget)LMurholmen
68Dristigs på hedenHFinnäs
146Erik-LarsDGullsjön
50ErkasGTierp
54ErkasHFinnäs
140FahlénsDBjörkmuren
31ForsasFSmåfäbodarna
65FridsHFinnäs
60Frids torpHFinnäs
94Frimodigs (Fahléns)LMurholmen
110FörjasOKalvs
147GammelgårdsDGullsjön
98GammelgårdsLStenholmen
22GretasBMörtsjön
85GustavsKLenåsen
149GästgivarsCNorrby
124GästgivarsNVälling
4GörasABjörnbacken
43GörasFVettåsen
47GörasFVettåsen
91HalvarsvallenKLenåsen
75HammarsJHålldammen
118Hans-GustavsNÖsterfäbodarna
23Hans-OlsBMörtsjön
105Hans-PersOKalvs
34HerrgårdsFSmåfäbodarna
17HindrikensBJockara
84Holms / KammarsKLenåsen
131HångsasEOffsjön
8Jan-OlsABjörnbacken
12Jan-OlsAKungsbergs kilen
139JernbergsDBjörkmuren
76JernersJHålldammen
20Johans (Kungsberg)BJockara
35JonsFKolkärret
151Jons InnistugasNSpjutmuren
138JäderbergsDBjörkmuren
28JänisasFSmåfäbodarna
136JönsesEGetingmuren
59KammarsHFinnäs
135KarlsesEGetingmuren
16KlasesBJockara
82KlasesKLenåsen
5KullbergsABjörnbacken
150KullbergsCNorrby
69KummilsHFinnäs
141KådfallsDBjörkmuren
37KådfallsFKolkärret
39KådfallsFVettåsen
148KärretCNorrby
145Lars-ErsDGullsjön
2LarsesABjörnbacken
103Lars-Pers (Farbrors)MVettsjön
99Lars-PettersJHälltjärn
125LiebenholtzNVälling
71LislegårdsHFinnäs
95LislegårdsLMurholmen
11LuntasAKungsbergs kilen
41LustersFVettåsen
104MarksasOKalvs
64MickelsHFinnäs
53MurarsHFinnäs
24MurenBMuren
80Myller-HansesJHälltjärn
79Myller-LarsesJHälltjärn
57Målars ("Målar-Annas")HFinnäs
93Målars (Målar-Anna)LMurholmen
143MårtasDBjörkmuren
40MårtasFVettåsen
26MårtensFSmåfäbodarna
111NeristugasOKalvs
29NilsasFSmåfäbodarna
129NilsesMSkräddartjärn
121NordsNStekebodarna
92NygårdsLMurholmen
113Nygårds (Per-Lars Nygårds)OKalvs
19NystugasBJockara
102Ol-HansMVettsjön
13OllasAGruvåsen
100Ol-PersMVettsjön
123OppistugasNStekebodarna
14PellasAGruvåsen
116PellasNÖsterfäbodarna
74Pell-PersJHålldammen
46Per-ErsFVettåsen
44Per-Ers (gamla fäbod)FVettåsen
1Per-HindriksABjörnbacken
72Per-JacksHFinnäs
112Per-LarsOKalvs
107Per-OlsOKalvs
86Petters / Hans JäderbergKLenåsen
87Petters / Helmer LarssonKLenåsen
27PihlsFSmåfäbodarna
62PrimsHFinnäs
58PåvelsHFinnäs
130RikasMSkräddartjärn
78RosénsJHålldammen
36RyckertzFKolkärret
108RönnbackasOKalvs
97SevrasLStenholmen
42Sjöbergs ("Faster Brittas")FVettåsen
30SkinnarollesFSmåfäbodarna
83Skinnars vallenKLenåsen
3SkogsABjörnbacken
56SkräddarsHFinnäs
32SmedbergsFSmåfäbodarna
122Smehanses (Gammelgårds, Kammars)NStekebodarna
120SmensNÖsterfäbodarna
45Smens (Lill-Olles)FVettåsen
49SmessGTierp
77Smess (Viktors)JHålldammen
89Smess-OllasKLenåsen
119SmibackasNÖsterfäbodarna
126Smibackas (Jäders)NVälling
115SmärtasNÖsterfäbodarna
109SotsvedsOKalvs
63SprakasHFinnäs
106Stor-AndersasOKalvs
142Ströms (Spelbo)DBjörkmuren
52StugasHFinnäs
25SvanasFSmåfäbodarna
114SömskarsNÖsterfäbodarna
33TjöddersFSmåfäbodarna
18Täktas (Nickasoravi)BJockara
88TällfällsKLenåsen
73VallersHFinnäs
132WallsEOffsjön
144VitdjupdalsDGullsjön
38VitmossasFKolkärret
117VretasNÖsterfäbodarna
51ZakersGTierp
127Zakers-Anders-HansMSkräddartjärn
128Zakers-Jöns (Ersk-Ers)MSkräddartjärn
6Zakris-OlsABjörnbacken
101ÅkrasMVettsjön
81ÅströmsKLenåsen

Tabellen uppdaterad 2020-01-01

 

Bildgalleri fäbodar