Järbo Hembygdsförening

Sågverk i Järbo

Det som skrivits i tidningarna om sågverken i Järbo redovisas under klippböckerna. På den här sidan visas huvudsakligen bilder av hur det ser ut "i dag", det vill säga från 2010 och framåt.

På en del av sågverksområdet står flera byggnader kvar och sågen används även tidvis. När man närmar sig Järbo norrifrån på väg 302 ligger några byggnader på södra sidan av vägen som förut var Jansson & Co.

Jansson & Co

Till vänster är kontoret. På högra sidan är ett par nyare byggnader som ofta i folkmun benämns "PK Food" efter det företag som byggde och flyttade in där först. Där låg förut ramsågen som brann 1985. Då hade Jansson & Co lagt ner verksamheten. Foto 2010.

Sågverksområdet omfattade förr stora områden på båda sidor om järnvägen som dessa flygbilder från 1940-talet(?) visar.

sågverken i Järbo Jansson såg och bondsågen på sydöstra sidan av järnvägen

sågverken i Järbo På nordvästra sidan låg ångsågen m.m.

Området på nordvästra sidan blev sedan helt ombyggt för husindustrin Gästrikehus och efter dess nedläggning har det blivit ett slags företagspark med ett flertal olika företag som har eller har haft lokaler här: Termoträ, H Bergqvist, Cibes, Polyweld m.f.

Läs mer om sågverken i Järbo i klippböckerna.

Sidan uppdaterad 2019-08-26

Bilder

Janssons såg

sågverk Sågverksbyggnaden mot nordöst. Foto 2012

sågverk Sågverksbyggnaden. Foto 2017.

sågverk Spånhuset. Foto 2010.

sågverk Kontoret. Foto 2010

sågverk En gammal flisningsmaskin. Foto 2010.

sågverk Sågverksbyggnaden. Foto 2012.

sågverk Klingsågen. Foto 2012.

sågverk Sågverksbyggnaden i vinterskrud. Foto 2012.

Bondsågen och Ångsågen

Bondsågen, eller Järbo Sågverksförening, trädde i likvidation 1968 men först 1979 revs sågen.

Ångsågen startade 1899, brann 1930 men återuppbyggdes. Men när revs byggnaderna? Det har vi inte hittat någon dokumentation av.

sågverk Bondsågen och kraftverket, okänt år

sågverk Ångsågen med Hyttbron i förgrunden, troligen före branden 1930

Kungsfors såg

Sågen ligger intill Tallbo. Den startade 1946 i en ditflyttad lada. Där finns ingen verksamhet i dag. Alla bilder tagna 2012.

sågverk Sågen ligger intill länsvägen

sågverk Klingsågen

sågverk En maskin(?)

sågverk Hyvel

sågverk Hyvel

sågverk Hyvel

sågverk Maskin(?)