Järbo Hembygdsförening

Smidammen

Där Lillån rinner in i Botjärn finns rester av damm. Där låg tidigare en liten smedja. Intill ån ligger baddammen som är urgrävd i slänten (när?). Den får vatten genom ett rör från ån uppströms och utloppet går till ån nedströms.

Smidammen

Bilden visar bröderna Hedströms smedja i Kungsberg / Botjärn. Foto 1930 enligt Järbing.

Fredrik Hedström från Svartnäs var en tid vid Kungsfors bruk men erbjöds bli bysmed i Kungsberg, varvid han byggde en smedja vid Lillån och fick bosätta sig på byallmänningen. Fredrik hade fyra söner. Två av dem, Ferdinand och Vilhelm, blev kvar i Kungsberg och fortsatte sin verksamhet långt in på 1900-talet, framförallt som yxsmeder.

Vid den stora översvämningen 1916 drogs bråte och verktyg med vattnet ända ner till nuvarande skidanläggningen.

Hitta till platsen

Smidammen Smedjan, troligen vid samma tid som ovan

Smidammen Uppströms, Emma Berg fiskar. I bakgrunden Jansas gamla gården, fotot från 1920-talet

Smidammen Rester av dammen, foto 2017

Smidammen Rester av dammen, foto 2017

Smidammeni Baddammen är liten och barnvänlig. Foto 2016.

Smidammen Kartutsnitt från länskartan

Sidan uppdaterad 2019-11-17