Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 17, Centrala Järbo

Även inom de centrala delarna fick gårdar och hus namn. Gatunätet var länge inte så utvecklat och bebyggelsen var ganska gles. Under 1930- och 40-talen tillkom en hel del villabebyggelse som sen växte för att kulminera på 1970- och 80-talen.

Efter hopslagningen med Sandvikens kommun bytte man också namn på många gator och vägar för att inte få sammanblandning med Sandvikens tätort. Och då kanske det inte var så dumt att använda gårdsnamnen.

49 namn är dokumenterade här, men senare har de kompletterats med ytterligare trettiotalet namn, varav många centralt i socknen.

Några flygbilder från 1930-1940-talet har tagits med för att ge en överblick över samhället. Osäker datering.

gårdsnamn Åkargatan, Oppsättarvägen och där bortom Bangatan

gårdsnamn Finnäsgatan bort mot Yllefabriken

gårdsnamn Folkets Hus i ganska nybyggt skick, en bit in på 1940-talet (?)

På Eniros "historiska kartor" kan man göra en tidsresa till 1955-67 på de ortofoton som finns över delar av Järbo. Den här länken ger en karta över centrala Järbo. Det är lätt att jämföra med nutid.

  Eniros historiska karta 

Det finns en annan kartapplikation där man kan växla mellan flygfoton från 1960 och framåt, fastighetsgränser och andra varianter samt vanlig kartbild.

  Min karta på Lantmäteriet 

gårdsnamn 5. Skänkas, foto: 2021

gårdsnamn 7. Ol Nils, foto: 2021 (namn tveksamt)

gårdsnamn 8. Rybergs diversehandel

gårdsnamn 8. Här låg Rybergs diversehandel, foto: 2021

gårdsnamn 9. Jerners bageri, foto: 2021
"Gubbhålet" som anges i boken låg nästan nere vid ån. Rivet.

gårdsnamn 21. E.G. Bergs Såg, ångsågen, foto troligen före branden 1930

gårdsnamn 22. Jäderbergs Snickeri f.d. Foto: 2010.

gårdsnamn 23. Erik Jansson & Co. Foto: 2010.
Bildsida om sågverk i Järbo

gårdsnamn 24. Lindströms, foto okänt år

gårdsnamn 24. Lindströms, senare Gästrikehus, områdeskontor, nu boende. Foto: 2012.

gårdsnamn 25. Handelsbolaget till höger, Missionskyrkan till vänster, okänt år
Mer om Handelsbolaget i klippböckerna

gårdsnamn 25. Handelsbolaget f.d. Nu Auktionshallen, Oppsättarvägen 25.

gårdsnamn 26. Missionskyrkan, Oppsättarvägen 23. Foto: 2009.

gårdsnamn 27. Jäderströms

gårdsnamn 28. Nils Olsson, tillverkade cyklar, fiskedrag m.m. under namnet "Hobby". Verkstaden riven. Här står brandkåren uppställda utanför på gatan.

gårdsnamn 29. Johan Jansson, ägaren till Påsfabriken bodde här vid Oppsättarvägen. Fabriken låg vid Bangatan, båda byggnaderna rivna

gårdsnamn 30. Erikssons Skrädderi, Oppsättarvägen 10, i bakgrunden Beda Nords

gårdsnamn 33. Magnussons Kafé m.m. Vid branden 2006 var det bostadshus. Bangatan 7. Foto privat.

gårdsnamn 33. Magnussons Kafé m.m. Vid branden 2006 var det bostadshus. Bangatan 7.

gårdsnamn Järbo IOGT köpte huset (1969) då den tidigare logen (bild 40) hade rivits för vägomläggningen.

gårdsnamn 34. Slaktare Jerner Charkuteri, Oppsättarvägen 3. Foto: 2012.

gårdsnamn 35. Stolfabriken, vissa delar nu Elektro-Kapsel, foto efter 1905 då Stolfabriken flyttade hit från Kvarnåker

gårdsnamn 37. Facks Blomsterhandel och Handelsträdgård, riven, foto privat, 1946

gårdsnamn 37. Facks Blomsterhandel, riven i samband med att nya viadukten byggdes 1960, huset flyttat, bild ur tidningen vid arbetena

gårdsnamn 38. Telefonväxel, Blombergs, Kungsforsvägen 2, till höger. Fahléns till vänster.

gårdsnamn 38. Kungsforsvägen 2 i dag. Foto: 2012.

gårdsnamn 40. Godtemplarhuset, byggt 1893, rivet 1962. IOGT - NTO Lokalförening, Logen nr 1156, Seger Vunnen

gårdsnamn 40. Denna bild sägs visa Godtemplarhuset, men det finns vissa olikheter

gårdsnamn 43. Järbo Mjölk & Speceriaffär. Innehavare Kullberg tidigast, sen Larsson, sen Andersson. Konkurs 1961, uppköpt av Handelsbolaget som samlade all verksamhet där 1974, nu ICA Nära. Foto: 2012.

gårdsnamn 44. Brännströms m.m. Idas Kafé, Edströms Snickeri, bank, hårfrisör, senast Tovas Café, nu bostad. Foto: 2010.

gårdsnamn 46. Facks Paviljong, senare Stegfabriken, nu Sörqvist Teknik. Foto: 2008.

gårdsnamn 49. Hembygdsgården, vykort

Denna sida uppdaterad 2022-04-26

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 17 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

1. Arken
2. Köpings
3. Rapptorpet
4. Klases
6. Dristigs
10. Soldattorp
11. Gahms
12. Vadd-Berggrens
13. Tjödders Olle
14. Karl Bodell
15. Jernisas
16. Bergs Tryckeri f.d.
17. Rösjö
18. Hammars
19. Bergsbo
20. Alex Nords såg
36. Enok Bengtssons Snickeri
39. Danielssons Bageri
41. Slakteri (P.O. Åkerlund)
42. Tellfälls (Skomakare Berglund)
45. Karosserifabrik
47. Kaspran
48. Tjödders