Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 9, Djupdal

Det här är ett litet område med 10 gårdsnamn på ömse sidor om ån vid Seedammen.

gårdsnamn 1. Djupdals Erik, Vit-Djupdal (Djupdals Albert dold), foto 2019

gårdsnamn 2. Djupdals Albert, foto 2019

gårdsnamn 3. Lars Ers, Djupdals Britta, foto 2010

gårdsnamn 4. Mårtens, foto 2001

gårdsnamn 6. Nilses (Nilses i Hyttan), foto 2019

gårdsnamn 10. Smedbergs, foto 2019

Denna sida uppdaterad 2018-11-06

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 9 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

5. Pihls
7. Ollas
8. Swahns / Lövbloms
9. Forsas