Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 15, Östby

Området sträcker sig huvudsakligen från Vreten och sedan längs Järbovägen söderut. Här är 12 gårdsnamn dokumenterade i grundmaterialet.

gårdsnamn Östby från Ytterbyn, gårdarna Långsveds och Jons Pellas, foto 2018

gårdsnamn 1. Gärdes, Larses, Nilses, flera namn på den sydligaste gården. Foto 2018.

gårdsnamn 1. Gärdes, Larses, Nilses, flera namn på den sydligaste gården. Foto 2018.

Denna sida uppdaterad 2019-12-08

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 15 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

2. Lunds
3. Jons nygårds
4. Frimodigs
5. Lyrbergs
6. Jons innestugas
7. Kråsas
8. Jan Ers, Backmans
9. Jons Pellas, Sjöbergs
10. Långsveds, Jäderbergs
11. Gästgivars
12. Gästgivars, Kareliusson