Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 2, Kungsberg

Här är 44 gårdsnamn upptecknade. I huvudsak ligger gårdarna tätt utmed den slingrande vägen. Området domineras av bergen, främst Kungsberget med skidanläggningen. Där är det byggt med moderna bostadshus och hotell som i stort sett är tomma och öde åtta månader som året.

Mot norr och nordväst står vindkraftverken tätt på bergen och bruset från dem når ner till byn.

På dessa flygbilder får man en bra överblick över byn. Vykortet är från 1949. De stora dragen har inte ändrats mycket.

gårdsnamn Närmast Andersas gårdar och bönhuset. Botjärn i övere delen av bilden. Foto före 1943.

gårdsnamn Vykort. Foto mot öster. Matses, Jons, Ollas och Stugas närmast. Till höger Stugdammen

gårdsnamn Panorama med Svens nygårds (Pellas), bönhuset och Andersas gårdar, foto 2019.
Och vi fortsätter längs den krokiga byvägen.

gårdsnamn Tidigare affären, nu Wild Nordic, foto 2019

gårdsnamn 17. Larses, foto 2019

gårdsnamn 17. Larses, foto 2019

gårdsnamn 19. Göras, foto 2019

gårdsnamn 19. Göras, i fonden Kullbergs, foto 2019

gårdsnamn 19. Göras, foto 2019

gårdsnamn 1. Erik Pers, foto 2019

gårdsnamn 1. Erik Pers, foto 2019

gårdsnamn 2. Jan Ols ligger alldeles vid skidanläggningen, foto 2018

gårdsnamn 2. Jan Ols, vägen går mellan bostadshus och lada, foto 2018

gårdsnamn 2. Jan Ols, hit når inte solen under två månader, foto 2018

gårdsnamn 3. Haränget sett uppifrån berget, foto 2018

gårdsnamn Torpas (t.v.) och Haränget, sedda från berget, foto 2019

gårdsnamn 5 och 6. Torpas gammelgårds och nygårds (Deras), foto 2018

gårdsnamn 8. Andersas Nygårds, foto 2016

gårdsnamn 9. Kungsbergs missionshus (Bönhuset), foto 2016

gårdsnamn 10. Gretas, foto 2018

gårdsnamn 11. Gammelluntas, foto 2018

gårdsnamn 12. Övre Luntas, foto 2018

gårdsnamn 15. Svens nygårds (eller Pellas). Uppe till vänster i bild ligger Pers, riven. Foto 1966.

gårdsnamn 16. Svens gammelgårds, Pers, riven.

gårdsnamn Gårdar längs Kungsbergsvägen sedda från berget, fr.h. 17. Larses, 18. Per Hinrikas, Hinrikens o.s.v. foto 2019

gårdsnamn Gårdar längs Kungsbergsvägen sedda från berget, foto 2010

gårdsnamn 24. Vretas, foto 2016

gårdsnamn 30. Handlars, foto 2018

gårdsnamn 31. Hagas, foto 2018

gårdsnamn 32. Erkas, foto 2018

gårdsnamn 40. Brosveds

gårdsnamn 40. Brosveds, målning av Folke Ricklund

gårdsnamn 40. Brosveds, foto 2018

gårdsnamn 41. Kronojägarbostället (eller Kronjägarn), före 1950 när stället byggdes om. Kan vara 1920-tal. Se de fina snickeridetaljerna.

Denna sida uppdaterad 2019-11-10

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 2 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

4. Jansas fäbod "Skidstadion"
7. Andersas gammelgårds
13. Skoglunds
14. Skoglunds
18. Per Hinrikas, Hinrikens
21. Lassas
22. Zakris Ols
23. Kullbergs
29. Boströms
33. Skommars
34. Sme-Vilhelm (eller Smens)
35. Bergkvistas
36. Sveas
37. Hans Ols
38. Bergs (eller Berg-Enar)
39. Engholms
42. Jan Ers
43. Mullbackas (eller Mullback Johanna)
44. Stens