Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område "Övriga och tillägg"

Utöver de mer än 400 gårdsnamn som finns på område 1-17 har ytterligare 33 objekt identifierats, framför allt genom arbetet i studiecirkeln "Järbo som du minns det" som drivits i PRO:s regi från 2012 och några terminer framåt.

Dessa finns med på detta område som även är öppet för fler noteringar. Mer om vissa objekt finns i klippböckerna.

gårdsnamn 1. Vaddfabriken, Norrländska Vaddfabriken AB (riven). Bilder från 1982 när man försökte sälja fastigheten.

gårdsnamn 1. Vaddfabriken, Norrländska Vaddfabriken AB (riven). Bilderna tillhandahållna av Ingvar Ryckertz.
Läs mera i klippböckerna

gårdsnamn 2. Yllefabriken, Numera företagshotell, Yllefabriken Fastighets AB

gårdsnamn 3. Finnäs skola före ombyggnaden 1935, riven

gårdsnamn 3. Finnäs skola på vykort, foto okänt år

Här låg Finnäs skola! I kvarteret som omgärdas av Florellvägen och som nu bara innehåller villor låg den stora byggnad som var skola.

Kartan är en sammanläggning av detaljplanen från 1955 och kartan från hitta.se. Nuvarande byggnader är förstärkta med röd färg. Överensstämmelsen mellan kartorna är inte helt perfekt.

gårdsnamn 4. Handelsbolaget (filial), Svadenvägen 4, foto 2012

gårdsnamn 5. Kyrkskolan, bygd 1927, foto 2009

gårdsnamn 6. Hyttbacken, Genvägen 48. Benämningen Hyttbacken enligt tidigare ägare. Foto: 2010.

gårdsnamn 7. Snickerifabrik vid dammen i Hyttbäcken

gårdsnamn 8. Järbo Hytta, foto 2000
Läs mera i klippböckerna

gårdsnamn 9. Katthuset, Genvägen 43, foto 1999. Rivet 2000, brändes som övningsobjekt.

gårdsnamn 11. Järbo kyrka med vägens gamla sträckning, foto före 1960

gårdsnamn 11. Järbo kyrka, foto före 1960

gårdsnamn 11. Järbo kyrka, gamla viadukten i förgrunden

gårdsnamn 12. Kommunhuset f.d. Numera bostäder, Kungsforsvägen 27. Foto: 2012.

gårdsnamn 13. Pingstkyrkan, Kungsforsvägen 10, foto 2010

gårdsnamn 14. Shell-macken, Järbovägen 985, Swans med Bilisten. Senare QStar. Nedlagd

gårdsnamn 15. Kungsfors såg, foto 2012

gårdsnamn 16. Botjärns såg och kvarn, foto 2012
Egen sida med dokumentation

gårdsnamn 17. Utsiktstornet på Kungsberget, rivet

gårdsnamn 19. BV 142-143 Järbo, banvaktsstuga, riven eller flyttad? Bilden är del av flygfoto.

gårdsnamn 20. Järnvägsstationen, Bild 1967. Riven 1982.

gårdsnamn 21. BV 144 Lundmuren, banvaktsstuga, numera fritidshus

gårdsnamn 23. BV 146 Murholmen (Myrholmen), banvaktsstuga. Huset rivet, men en matkällare står kvar. Foto: 2015.

gårdsnamn 24. BV 147 Kalltjärn, banvaktsstuga. Huset är rivet men en imponerande matkällare finns kvar. Foto: 2015.

gårdsnamn 25. Åke Holms, tidigare Estmans. Foto H E Hansson: 1981.

gårdsnamn 26. Centrumkiosken, Västerledskiosken, Kungsforsvägen 21, nu brunnen. Foto: 2008.

gårdsnamn 27. Järbo Blomster, Kungsforsvägen 7, foto 2012

gårdsnamn 28. Elektriska Bageriet, Kungsforsvägen 47, foto 2012

gårdsnamn 29. Julle Lindfors, Kungsforsvägen 54, foto 2012

gårdsnamn 30. Disponentbostaden, Svadenvägen 11A, foto 2012

gårdsnamn 31. Järbo Folkets Hus, Kungsforsvägen 16, Foto: 1940(?)

gårdsnamn 32. Bastun i Botjärn, riven. Foto: 2016.

gårdsnamn 33. Pressbyrån. Riven eller flyttad. Oklart läge.

gårdsnamn 34. Paviljongen vid Hålldammen

Denna sida uppdaterad 2021-04-24

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom området "Övriga och tillägg" finns många bilder. Å andra sidan går det att utöka området med nya objekt. Det är bara att komma in med förslag.

De som saknas i befintligt material är följande:

10. "Rid i natt"
18. BV 141 Ytterbyn
22. BV 145 Bromuren