Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 5, Gullsjön

Området omfattar 11 gårdar. En av dem, Gretes, ligger utanför den gamla sockengränsen, men det är i praktiken närmre till Järbo.

gårdsnamn 1. Spellbo (2018)

gårdsnamn 2. Lars Ers Viktors fäbod

gårdsnamn 3. Djupdals Alberts fäbod

gårdsnamn 4 Nilses Arvid

gårdsnamn 5 Ol Hanses Pellas

gårdsnamn 6. Högmans, foto 2019, Anders Olsson

gårdsnamn 7 Stor Ollas

Gretes 8. Gretes (2018)

Gretes 8. Gretes (2018)

Gretes 8. Gretes, bara resterna av skullsbron återstår (2018)

gårdsnamn 9. Sömskars, foto 2020, Anders Olsson

Gammelgårds fäbod (2013) 10 Gammelgårds fäbod (2013)

gårdsnamn 11 Patrons, Gullsjöpatron

Denna sida uppdaterad 2020-03-02

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 5 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

2. Lars Ers Viktors fäbod
3. Djupdals Alberts fäb
4. Nilses Arvid
5. Ol Hanses Pellas
7. Stor Ollas
11. Patrons / Gullsjöpatron