Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 4, Norrby

Gårdarna ligger huvudsakligen väster om Jädraån, men några även på åsens västsida, uppe på åsen och en öster om den.

30 namn är dokumenterade och ett är tillagt. Det finns för närvarande rätt få foton.

gårdsnamn 2. Jönses, foto 2020

gårdsnamn 8. Per Jöns Olle, foto 2019

gårdsnamn 11. Hedmans Albin, foto 2020

gårdsnamn 12. Hälls Lars Johan, foto 2018

gårdsnamn 14. Sångas Anna, foto 2018.

gårdsnamn 16. Skänkas Erik, foto 2016.

gårdsnamn 18. Edvard Larsson (Edvards), foto 2016

gårdsnamn 19. Lindbergs, foto 2016

gårdsnamn 20. Thörnkvistas David ligger på en kulle alldeles intill ån. Foto 2018.

gårdsnamn 21. Stubbrös Gustav, foto 2018.

gårdsnamn 21. Stubbrös Gustav, foto 2019.

gårdsnamn 22. Barkmans Josef, foto 2019

gårdsnamn 29. Erik Pers Helmer, Tierp, foto 2018.

Denna sida uppdaterad 2020-03-03

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 4 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

1. Nygårds
3. Lindbergs Karl
4. Skräddarns Gustav
5. Hångsas Lars Petter
6. Vingens Erik
7. Ol Ers Gustav
9. Froms AG
10. Björkbackas
13. Sångas Johan
15. Täppas Brita
17. Granas
23. Åsbloms Oskar / Stor Ollas
24. Per Lars Johan
25. Ryckertz Anders
26. Tomt Anders
27. Tomt Pelle
30. Smess Petrus
Musikantens ???