Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 3, Kungsfors

Området redovisar 35 namn och ytterligare 2 är tillagda senare. Det sträcker sig huvudsakligen längs länsväg 542 (Kungsforsvägen) och 544 (Kungsbergsvägen). Här fanns för 150 år sedan Kungsfors Bruk med en ganska ansenlig bebyggelse, främst för brukets anställda.

Det som nu kallas Kungsfors Herrgård var ursprungligen förvaltarbostaden och har sedan dess varit barnkoloni och numera restaurang och konferensgård. Närheten till Kungsbergets Fritidsanläggning gynnar utvecklingen för området.

gårdsnamn 5 Lindfors affär, nedbrunnen omkring 1961

gårdsnamn 8. Kungsfors f.d. skola, skola igen 200x-2017

gårdsnamn 8. Kungsfors f.d. skola, foto 2018. Numera privatbostad.

gårdsnamn 9. Kontorsbyggningen, Huldas kafé, foto 2016

gårdsnamn 10. F.d. smedsbostad, Strandbergs, foto 2018

gårdsnamn 11. Tallbo, Ecke Hedbergs konstnärshem, foto 2018

gårdsnamn 11. Tallbo, Ecke Hedbergs konstnärshem, foto 2018

gårdsnamn 13. Kungsfors herrgård, foto 2011

gårdsnamn 13. Kungsfors herrgård, barnkoloni fram till 19xx, vykort

gårdsnamn 14. Lillstugan, f.d. smedsbostad, foto 2016

gårdsnamn 15. Lindfors gammelgård, foto 2016

gårdsnamn 22. Ålands (från Överbyn), vykort

gårdsnamn 24. Spellas, foto 2018

gårdsnamn 26. Skräddars, Vitmossas, foto 2018

gårdsnamn 35. Lundfors, Nybros (Oppigårds, Nerigårds), foto 2018. På kartorna står det Nybrogårdarna.

gårdsnamn 35. Lundfors, husgrund, foto 2018.

gårdsnamn 35. Lundfors by, karta 1827.

gårdsnamn 35. Lundfors by, laga skifte 1833. Några hundra meter norr om byn kan man se på kartan att det fanns en kvarn vid ån.

gårdsnamn 35. Rester av Lundfors Qvarn

Denna sida uppdaterad 2020-05-01

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 3 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

1. Sågarns
2. Anders Pers
3. Forsas
4. Hag Lassas
6. Jerners
7. Kungsfors f.d. missionshus
12. Axel Rundborgs
16. Johan Bergkvists
17. Stoppas
18. Hans Ols, senare Ol Hans
19. Åsbloms / Rutströms
20. Rundborgs, senare Gösta Juhlanders
21. Juhlanders, från början Gammelgårds fäbod Botjärn
23. Murars
25. Sjöbergs
27. Per Ers
28. Hagas (eller Hag Gustav)
29. Täktas
30. Forsgrens
31. Per Ers Johan
32. Vestins / Kvist / Anders Erik Eriksson
33. Hillströms
34. Forslings
Gästgivars
Gästgivars fäbod