Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 6, Smalåsen

Gårdarna ligger uppe på åsen från Norrbro och ytterligare cirka 1 km längs Kungsforsvägen.

Här är 14 gårdsnamn dokumenterade.

gårdsnamn 2. Hedsveds, foto 2018

gårdsnamn 3. Gamla Hedsves, foto 2018

gårdsnamn 6. Pöpkes, foto 2018

gårdsnamn 8. Smess Ollas, foto 2018

Denna sida uppdaterad 2018-08-22

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 6 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

1. Garvars
4. Pers Ers
5. Per Ers, Per Erikas
7. Smess Viktor
9. Smess Joels
10. Backas
11. Stugas
12. Stug Per Eriks
13. Kempes
14. Bergkvists