Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 1, Botjärn

Botjärn omfattar 25 namn, varav 22 egentliga gårdsnamn i Järbo sockens nordvästra hörn. Bebyggelsen är tät längs den krokiga vägen. Flygfotot från 1940-talet är lätt att känna igen även i dag.

Klicka på bilden för att se den förstorad. Där är även gårdsnamnnen inskrivna.

Fortfarande finns många gårdar kvar att dokumentera med bilder, äldre eller nya.

gårdsnamn Flygbild från 1940-talet, längst västerut i byn

gårdsnamn 1. Resterna av dammen vid smedjan, foto 2017

gårdsnamn 1b. Den nuvarande baddammen, foto 2016

gårdsnamn 2. Hans Ers / Hummelbacka, foto 2018

gårdsnamn 3. Jansas gammelgårds till vänster och nygårds till höger, foto 2018

gårdsnamn 3. Jansas nygårds, foto 2019

gårdsnamn 6. Åkras

gårdsnamn 8. Jakobas nygårds, Nybros, foto 2019

gårdsnamn 11. Nybro Eriks / Kullun

gårdsnamn 13. Kvistas, foto 2016

gårdsnamn 14. Per Karls, Pekkas, foto 2016

gårdsnamn 16. Hagens, foto 2018

gårdsnamn 17. F.d. skola, foto 2016

gårdsnamn 18. Klases, foto 2018

gårdsnamn 19. Mjölnars, foto 2018

gårdsnamn 20. Jäders, foto 2018

gårdsnamn 21. Kvarn och såg, foto 2012
Mera bilder från kvarnen och sågen

Denna sida uppdaterad 2019-11-05

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 1 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

5. Tomtas
7. Jakobas gammelgårds / Hinrikens
9. Hanses
10. Nystugas
12. Rantas
15. Hans Jöns
22. Kullas
Gedras
Rantas