Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 7, Nordanå - Finnäs

Området ligger dels i norra delen av samhället och dels norr därom och öster om ån.

41 gårdsnamn är dokumenterade och ytterligare två har lagts till.

gårdsnamn 1. Strömens, foto 2016

gårdsnamn 2. Smärtas, foto 2019 (rättat)

gårdsnamn 3. Åbackas, Wiréns, foto 2010

gårdsnamn 3. Åbackas, Wiréns

gårdsnamn 4. Nysmeds, foto 2006

gårdsnamn 5. Smeds, foto 2014

gårdsnamn 7. Sjöas, foto 2012

gårdsnamn 8. Lislegårds, foto 2016

gårdsnamn 10. Dristigs på berget, foto 2018

gårdsnamn 13. Frids, foto 2018

gårdsnamn 14. Hanses, foto 2018

gårdsnamn 17. Mickels, foto 2018

gårdsnamn 19. Hedmans, foto 2018

gårdsnamn 23. Nygårds, foto 2018

gårdsnamn 27. Skräddans (Skräddarns?), foto 2018

gårdsnamn 29. Kullbergs, foto 2018

gårdsnamn 31. Petters oppi, snickeriet, foto 2019, se även egen dokumentationssida.
Kultur och sevärdheter

gårdsnamn 32. Petters neri, foto 2018

gårdsnamn 33. Sjuforsas, foto 2018

gårdsnamn Del av karta över laga skifte 1874. Gårdarna Per Jacks och Jakobas i mitten på kartan. Norrpil inlagd.

gårdsnamn 34. Per Jacks, foto 2018

gårdsnamn 35. Jakobas, Jakob Ers, Roséns, foto 2021

gårdsnamn Hytt-Stinas, foto 2018 (rättat)

gårdsnamn Bönhus-Lisas, foto 2019

Denna sida och kartan uppdaterad 2021-04-23

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 7 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

6. Backlunds
9. Ol Ols / Jonases
11. Bränslas
12. Petter Prims
15. Kummils
16. Fahlens / Frimodigs
18. Hammars
20. Wennbergs
21. Trollbergs
22. Lindgrens
24. Sevras
25. Gammelgårds
26. Kammars
28. Påvels
30. Seffres, Sefres
36. Pell Pers
38. Lymans
37. Valler-Oskar
39. Målars
40. Åströms Henriks / Per
41. Dahls / (Halvars fäbod)