Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 16, Sörby, Plågåsen, Svartrönningen

Området omfattar 27 gårdsnamn. Flera är aktiva jordbruk, en del även med djurhållning. De ligger på de böljande kullarna i Jädraåns breda dal, uppe i skogskanten och längs landsvägen, väg 302 eller vid dess tidigare dragning. En del anser att namnet ska vara Plogåsen och inte Plågåsen.

Den här fotodokumentationen är hämtad från Ytterbyns Bygdeforskares arkiv. Foto: 2011, några tidigare.

gårdsnamn Foto från Svartrönningen. Pellas närmast med Ytterbyns gårdar i gönskan därbortom och vindkraftverken vid horisonten. Foto: 2018.

gårdsnamn 1. Hjords, Erkers, Zakers Jöns, Norrbergsvägen 110. From Bilreparationer, nu Prince Dirty Parts.

gårdsnamn 2. Lars Pers, Berlins, Farbrors, Norrbergsvägen 111

gårdsnamn 3. Knöppen, tant Erika, Ängsjövägen 1

gårdsnamn 4. Ol Pers Zakris, Ol Pers Olle, Ängsjövägen 2

gårdsnamn 5. Ol Pers, Ol Pers Pelles, Skogsbodavägen 2

gårdsnamn 6. Valls, Skogsbodavägen 3

gårdsnamn 7. Ol Hans, Ol Hanses, Ängsjövägen 4

gårdsnamn 8. Per Erikas, Vret Lennart, Vret Anders, Ängsjövägen 7

gårdsnamn 9. Hammarshed, Rikas, Isakas, Ängsjövägen 9

gårdsnamn 10. Hampusas, Ängsjövägen 8

gårdsnamn 11. Karl Ers, Lindbloms, Skyttas, Ängsjövägen 10

gårdsnamn 12. Skogsboda, Rikas fäbod, Skogsbodavägen 18

gårdsnamn 13. Lars Petters, Ängsjövägen 16

gårdsnamn 14. Vretas, Stubbrös, Ängsjövägen 20

gårdsnamn 15. Hans Gustavs, Ängsjövägen 22

gårdsnamn 16. Pellas, Ängsjövägen 24

gårdsnamn 17. Klensmeds, Svartrönningsvägen 24

gårdsnamn 18. Jönses, Jönses Hanses, Svartrönningsvägen 22

gårdsnamn 19. Nygårds, Kors Nygårds, Svartrönningsvägen 21

gårdsnamn 20. Kammars, Svartrönningsvägen 20

gårdsnamn 21. Zakers, Svartrönningsvägen 18

gårdsnamn 22. Neristugas (Nederstugas), Svartrönningsvägen 17

gårdsnamn 23. Skommars, Svartrönningsvägen 15

gårdsnamn 24. Erk Ers Gustav, Jönses Olle, Kärret, Svartrönningsvägen 13

gårdsnamn 25. Erk Ers Johan, Svartrönningsvägen 12

gårdsnamn 26. Erk Ers Axel, Svartrönningsvägen 10

gårdsnamn Kalvsved, Ängsjövägen 3

Denna sida uppdaterad 2018-07-05

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Område 16 är komplett, tack vare Ytterbyns Bygdeforskare som dokumenterat allt. Om det nu inte är någon som har annan åsikt!