Järbo Hembygdsförening

Från Handelsbolaget till ICA nära

Är det Järbos äldsta företag? Jo, i varje fall ett av dem. Det har visserligen inte varit samma juridiska enhet hela tiden men verksamheten har en kontinuitet under alla åren sedan starten 1883.

Det är alltså Järbo Handels Aktiebolag som vi talar om. 26 maj det året bildades en hushållsförening som för sina medlemmar skulle anskaffa varor till så låga priser som möjligt. Medlemmarna betalade inträdesavgiften 50 öre, vilket senare höjdes till 5 kr. Första året anslöt sig 73 medlemmar.

Föreningen köpte in varor som kom via järnvägen och fördelades bland dem som hade beställt. Detta skedde till en början en lördag var tredje vecka. Sortimentet var mjöl, ärter, såpa, strömming, fläsk, risgryn, kaffe, socker, bönor, sirap, snus, tvål, lamplglas, almanackor och andra nyttigheter. Det tillkom naturligtvis fler varor allteftersom.

Ett magasin byggdes redan 1884 och öppethållandet ökade till tisdag-lördag. Antalet medlemmar ökade stadigt. Kontanter var ett problem för många och därför började föreningen att köpa in bland annat smör som på det sättet blev ett betalningsmedel för medlemmarna.

Redan 1891 ombildades föreningen till aktiebolag och verksamheten började alltmer drivas som ett företag och inte längre en förening med obetalda arbetsinsatser. Det blev snart behov av större lokaler och 1908 hade man gjort en total ombyggnad. Nu kan vi snart känna igen den byggnad som finns kvar än i dag på Oppsättarvägen men hette Köpmangatan när gatorna böjrade få namn.

Här fanns huvudbutiken in på 1960-talet då man köpte in den konkursade mjölkaffären på Kungsforsvägen. Lokalerna byggdes ut och 1974 hade alla avdelningar samlats på det mer centrala läget. Filialerna upphörde också. Länge hade man även en varubuss, mycket uppskattad av dem som hade svårt att ta sig butiken.

Varubussen är välkommen - men ingen lönande affär (1971-01-28) 

När varubussen upphörde kom istället "servicebussen", en liten minibuss som hämtade upp kunderna och körde dom till affären där de gjorde sina veckoinköp. Sen körde bussen hem kunderna. Enligt artikeln startade servicen 1975.

Den här artikeln är den första jag hittat som dokumenterar servicebussen.

I Järbo skjutsas kunderna till butiken (1978-09-08) 

De centrala lokalerna byggdes ut ytterligare och 1982 kunde man inviga en i stort sett helt ny butik.

Järbos största bygge (1982-05-19) 

Handelsbolagets historia fram till 100 års-jubileet 1983 kan läsas i företagets jubileumsskrift. Mycket intressant finns också i de många tidningsartiklarna som fyllde tidningarna under det året.

Handelsbolagets jubileumsskrift från 1983 

Skriften illustrerades med några målningar av Birger Larsson, bland annat den som visas ovan och föreställer den allra första tiden.

Men det fanns en konkurrent på orten - Konsum - men det var inte konkurrent på lika villkor. Handelsbolaget hade det breda sortimentet, det var från början en riktig "lanthandel". Kampen om kunderna mellan Konsum och ICA var hård och även Konsum utökade sin butik.

GT granskar: Kampen om kunderna (1989-06-16) 

Vd Paul Hyttmark etablerade en unik service för kunderna - servicebussen - som finns kvar än i dag. När varubussen upphörde startade han 1977 - eller redan 1975(?) - turer med en minibuss som åkte runt och hämtade upp kunderna.

Servicebussen som är unik i Gästrikland fyller en viktig social funktion (1994-08-26) 

Paul Hyttmark var en av de många som arbetat lång tid i bolaget. I den här artikeln intervjuas han i samband med att han överlämnar vd-skapet till en yngre generation.

Handel med historia i Järbo (1994-08-26) 

Vad har hänt därefter? Det tydligaste steget var nog när gamla Järbo Handelsaktiebolag 2009 sålde rörelsen till entreprenörerna Lars Göran och Pernilla Sundström som via bolaget Sundströms Mat AB nu driver butiken vidare på det sätt som krävs i dessa dagar.

2013 gick Järbo Handels AB i likvidation, det vill säga bolaget upplöstes och fastigheten vid Kungsforsvägen såldes.

Läs mera om ICA Näras moderna historia på jarboportalen.se.

Servicebussen har verkligen blivit en "kändis" och kom under hösten 2017 med i en stor reklamkampanj för ICA-handlarna.

Reklamkampanj för ICA-handlarna 

...det kan komma mera historia.

 

Källor (utöver klippen):
Jubileumsskriften 1983

Uppdaterad 2020-03-20