Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 11: Kulgatan, Kådfallet, Kvarnåker

Det här är alltså tre områden som dels bildar infarten söderifrån till Järbo och dels är en återvändsgata längs järnvägen söderut.

Bilden här är ett panorama från Överbybacken där huvudvägen förut gick för att sedan svänga över till Kvarnåker. Nu går Järbovägen ganska rakt fram från anslutningen av väg 302 från Kungsgården.

gårdsnamn 1. Fahléns bod - "Gottköpsmagasinet". Här byggdes Estmans, senare Holms. På andra sidan gatan Järbos telefonstation.

gårdsnamn 1. Del av föregående foto

gårdsnamn Estmans i dag. Foto: 2012.

gårdsnamn 1. Fahléns bostadshus. Foto ur Järboboken.

gårdsnamn På flygfotot ser man början av Kulgatan. Fahléns bod är riven och ersatt av Estmans hus och butik. Fahléns hus är kvar.

gårdsnamn Berättelsen om Kul-Jakop som gav namn åt Kulgatan och senare Kuljakobs väg vid Hålldammen.

gårdsnamn 14. Ålderdomshemmet (kommunhemmet)

gårdsnamn 14. Det tidigare ålderdomshemmet. Foto: 2012.

gårdsnamn 15. Folkskolan

gårdsnamn 15. Folkskolan blev lärarbostad när Kyrkskolan var klar. Foto: 2012.

gårdsnamn 19. Järbo Nedre Kvarnförening. Foto: 2009.

gårdsnamn 19. Järbo Nedre Kvarnförening. Foto: 2009.

gårdsnamn 20. Strömbacka eller Mjölnars. Foto: 2018.

gårdsnamn 20. Strömbacka eller Mjölnars. Foto: 2018.

gårdsnamn 21. Gulgården (varför kallades den så?). Foto: 2018.

gårdsnamn 22. Lars Pers (Hillströms). Foto: 2018.

gårdsnamn 23. Jäderbergs i gatan och flera andra gårdar. Flygfoto innan nya vägdragningen (1960).

gårdsnamn 23. Jäderbergs i gatan. Martin Jäderbergs snickeri skildes från själva gården när nya vägen drogs fram 1960. Foto: 2019.

Denna sida uppdaterad 2020-03-02

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 11 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

2. Johannesas
3. Snällas
4. Första Fattiggården
5. Sy Kari
6. Grannstugas
7. Jäderbergs
8. Facks
9. Jernbergs
10. Berglunds
11. Åsbloms
12. Kådfalls
13. Mårtas
16. Hultins
17. Filialen (Järbo Handels AB)
18. Norlings verkstad (f.d. mejeri)