Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 12, Vreten

Området ligger öster om Jädraån och sträcker sig från de lite otydliga gränserna mot Östby i söder och Djupdal i norr. Här är 21 gårdsnamn dokumenterade.

Det en ganska glest bebyggd by med husen längs vägen som slingrar sig genom landskapet.

Från gården Stor Andersas finns bilder från olika årtal som gör att man kan följa förändringarna.

gårdsnamn Ett panorama mot norr med (från höger) Nygårds, Förjars, Per Lars m.fl.

gårdsnamn Här ser man Vreten från Överbybacken. Foto William Eriksson, Torsåker, 23 augusti 1932. Bilen är en Chevrolet 1927.

gårdsnamn Samma vy 87 år senare, foto 2019

gårdsnamn 1. Stubbrös, foto: 2018

gårdsnamn 2. Nygårds ligger högt och väl synligt, foto 2019

gårdsnamn 3 Förjars, Nygårds bakom, foto 2019

gårdsnamn 5. Stor Andersas, handkolorerat foto, okänt år

gårdsnamn 5. Stor Andersas, handkolorerat flygfoto Rebes Borlänge. Gården bakom är Marksas / Hansas

gårdsnamn 5. Stor Andersas, foto 2017

gårdsnamn 5. Stor Andersas, namnskylt med bomärke

gårdsnamn 8. Gården Åkras med Vandrarhemmet. Det var ett STF Vandrarhem under många år. Foto 2017.

gårdsnamn 8. Vandrarhemmet på ett vykort

gårdsnamn 8 Åkras från norr, foto 2019

gårdsnamn 9. Hagas, foto 2018

gårdsnamn 12. Per Ors långt upp mot skogen, foto 2019

gårdsnamn 15 och 16. Wikholms nere vid ån, foto 2018

gårdsnamn 21 Rönnbackas t.v. och 20 Nords t.h., foto 2019

Denna sida uppdaterad 2019-11-06

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 12 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

4. Per Lars
7. Hans Pers (Aspgrens)
10. Smibackas
11. Hans Pers
13. Sotsveds
14. Skinnars (Eklunds)
17. Jerners
18. Trumslagars
19. Smens