Järbo Hembygdsförening

Kultur och sevärdheter

Många människor är nog tyvärr ganska okunniga om de fina kulturminnen som faktiskt finns i Järbo. Dessa kanske inte visar upp sig så spektakulärt och tydligt utan man måste som besökare anstränga sig lite för att hitta dem. Här försöker Hembygdsföreningen ge er lite guidning till olika platser som kan vara värda ett besök.

Innehållet är inte någon rangordning, det är snarare beroende av vad som har hunnits med att bli dokumenterat.

Jädraån och dess tillflöde Lillån, från Kungsberg-Botjärn och de djupa skogarna norröver, var viktiga förutsättningar för att skapa småindustrier som bidrog till att utveckla bygden. Det var kvarnar, hyttor, smedjor, sågar och senare elkraftverk som byggdes upp med mänsklig arbetskraft och stora mödor, ofta med entreprenörer och föregångare som drevs av visioner och stora ambitioner.

Här får du några förslag till platser och objekt att studera. Tipsen ger länkar till andra sidor. Alla är inte klara än, men de kommer allteftersom tiden medger. Leta upp något ntressant att titta på, men gör också gärna ett besök på platsen.

Ett tips är att söka via Riksantikvariatämbetets fornsök:
RAÄ söksida 

Meny

Tips om andra sidor med dokumentation

 Klippböckerna

 Broarna i Järbo

 Gårdsnamnen i Järbo

 Hembygdsdräkter

 Arkeologiska fynd

 Plysen

 Nils Evert Lundqvist

  STARTSIDA DOKUMENTATION

 

Menyn uppdaterad 2018-06-15

Smidammen, Botjärn

Platsen är lättillgänglig. Den ligger vid Lillårn alldeles intill den lilla baddammen i Botjärn. Här fanns en smedja där man bland annat tillverkade yxor.

Smidammen (ej klar)

Stugdammen, Kungsberg

Även detta ställe ligger vid Lillån. Här finns nu resterna av en kraftdamm där man producerade el från 1920 och framåt och det gick en smal väg över dalgången här. Men bron rasade under vårfloden ...

Läs mer om Stugdammen

Järbo Hytta

Järnet var en av bygdens produkter ända in på slutet av 1800-talet. Det finns många minnesmärken, men detta ligger åtminstone nära tätorten. Här finns några källor till hjälp.

Järbo Hytta i klippböckerna

Hitta till platsen

Tjärfabriken

Långt upp i skogen - även med dagens mått mätt låg det en fabrik där man under många år tillverkade tjära i ganska stor skala. I dag är det bara de sorgliga ruinerna kvar som förfaller både på naturlig väg och med besökarnas hjälp.

Tjärfabriken

Sågen i Kungsfors

Det här är en ganska modern såg, ja i varje fall en rätt så typisk "bondsåg" med elektrisk drift. Men i alla fall en utrotningshotad företeelse när virket numera köps så lättvindigt på Bygg-Max.

Sågen i Kungsfors (ej klar)

Kvarn och såg i Botjärn

Här utnyttjades Lillåns kraft för att driva både såg och kvarn. Nu är dammen raserad och byggnaderna gömda bakom en svårforcerad slyskog.

Kvarn och såg i Botjärn (ej klar)

Kungsbergs nedre kraftdamm

Den här platsen ligger nära vägen men är ändå svårtillgänglig. Ett gammalt byggnadsverk som väcker respekt. Vattnet som rinner över dammkanten skänker lugn.

Kungsbergs nedre kraftdamm

Ett skrädderi

I det här huset finns ett skrädderi, precis som det såg ut när det stängdes i mitten på 1950-talet efter att ha varit igång i över 30 år.

Skrädderi

Järbo socken

På den här sidan utreder vi sockenbegreppet. Det används fortfarande men saknar juridisk betydelse. Var gick Järbo sockens gränser?

Läs mera ...

Till källorna

Nu är det dags att besöka källorna, d.v.s. källorna för det livsnödvändiga vattnet människan behöver.

Läs mera ...

Sidan uppdaterad 2018-11-28