Järbo Hembygdsförening

Sågverken i Järbo [PREL]

Ibland måste man gå långt tillbaka i historien för att förstå nutiden. Så är fallet med sågverken i Järbo. Låt oss börja 1699 då en inventering gjordes. Då fanns två sågar; Järbosågen och Kungsberssågen, som dock låg på kronans mark och revs senare. 1764 begärde bönderna att få anlägga en såg vid Lillån, nedanför "Henrik Larssons åker", den nuvarande platsen.

En såg uppfördes vid Kungsfors Bruk 1842. I Kalltjärn byggdes en enkel såg. Den lades ned på 1890-talet. Även i Lundfors fanns en liten såg.

Kungsbergs såg som låg intill kvarnen vid Machebron hade verksamhet fram till år ????? Dokumentation av hur det ser ut på platsen i dag finns här.

Järbo Såg, som i folkmun kallas "bondsågen", måste totalrenoveras 1884, 1896 bildades Järbo sågverksförening. Det va alltså en gemensamt ägd såg där delägarna sågade sitt eget virke men inte för allmän försäljning. En stor intressent i föreningen var Erik Jansson som bildade Erik Jansson & Co tillsammans med Albin Eriksson och Johan Jernberg 1923. 1932 byggdes eget hyvleri och 1936 en egen såg, en stor ramsåg.

Erik Jansson gick bort 1946 och rörelsen övertogs av sonen Edwin Jansson. Olle Westlund övertog företaget 1968 tillsammas med Thure Johansson. Men 1982 läggs rörelsen ned p.g.a. för dålig lönsamhet. Några år därefter (1985) brinner byggnaden för ramsågen ned.

Byggnaderna är dock kvar fortfarande och ägs av en privatperson. Sågning sker ibland.

E G Berg E G Berg på ett klipp från 1972

ångsågen

Järbo Snickerifabrik startade 1899. Två år senare på julnatten eldhärjades den men den återuppbygdes snart. Företaget hade också en såg med två ramar där kraftkällan var en ångmaskin, den blev därför kallad Ångsågen. Chef var E G Berg som senare blev ägare. Snickerifabriken upphörde 1917 och 1930 eldhärjades hela anläggningen, men byggdes upp 1934. E G Berg köpte sågplatsen och det som var kvar och startade bad- och tvättinrättning. Berg drev sågen till 1947 och sålde rörelsen till Sam Bergvall som under firma Järbo Sågverks AB började tillverka monteringsfärdiga trähus.

En brand inträffade även 1964, men det saknas dokumentation om den.

Innan vi fortsätter med de olika företagens verksamheter ska vi titta lite på hur det såg ut på det stora industriområde sågarna tog upp i Järbo. Bilderna är från DigitaltMuseum, digitaltmuseum.se, där det finns mängder av bilder från Järbo.

Flygbild från SSV Flygbild från SSV, man ser Janssons såg i mitten, till höger bondsågen och till vänster ångsågen. Foto 1936 när ramsågen är under byggnad.

Flygbild från SSV Flygbild från VNV mot ångsågen. Här är ramsågens hus färdigt så bilden måste vara tagen senare än den förra. Det svarta i överkanten är troligen "censur", järnvägsbron får inte synas på bild 1940.

Sågverken låg koncentrerade på ömse sidor om järnvägen och Ockelbovägen. Det var en naturlig plats då timret kom med vägtransporter. En del lades upp på norrsidan av Jädran och "flottades" tvärs över till sågverken.

Helmer Bergkvist äger sågen i Kungsfors sedan 60-talet. Den startades 1946 av Erik Vretblom och Axel Johnsson. Verksamheten har upphört. (när??)

På Järbo Sågverks AB andas optimism 1972, man fortsätter att expandera och bygger ut för produktion av småhus.

Verksamheten fortsätter med upp- och nedgångar tills Gästrikehus slutligen slår igen 1981.

Janssons såg har en nisch genom att man kan såga grova stockar i ramsågen. Det är 1978 och man verkar tro på framtiden.

Redan 1982 läggs dock verksamheten ner. Byggnader och inventarier säljs vidare, men någon ny produktion kommer inte igång.

Efter att ramsågen brunnit 1985 står dock byggnaderna på södra sidan om väg 302 kvar och sågning sker tidvis ännu i dag.

1979 är en 300-årig epok i Järbo slut. Då rivs den gamla bondsågen eftersom kraftstationen och dammen ska byggas om. Redan 1968 hade dock ägaren av sågen, Järbo sågverksförening, trätt i likvidation och verksamheten alltså lagts ner.

Kvar på platsen på denna sidan om järnvägen finns då bara Jansson & Co

Urval av tidningsklipp

Syrkarsvirke från Janssons såg (1950-tal) 

Alex Nords såg övertas (1957) 

Fritz Persson, Olof Karlsson och Arne Wretblom övertog Nords såg & hyvleri 1956 när den tidigare ägaren avled. De moderniserade med en 28 tums ramsåg. (var låg denna??)

Janssons såg rationaliserar (1966) 

Bondsågen läggs ned (1968) 

Lite om Kungsfors såg (1969) 

Janssons såg (1969) 

Järbo sågverks AB har byggt ut (1970) 

Femton sågarbetare permitteras (1971) 

Sågverk i Järbo ofta härjat av eld (1972) 
- en liten tillbakablick

Sam Bergvall

Sju års utbyggnad av Järbo Sågverks AB (1972) 
- "småhus enklare i framtiden", hur fel hade han inte!

Expansion i Järbo (1972) 
- optimismen tillbaka?

Längre än så kommer vi inte med tidningsklippen. Vi vet att det fanns en såg i Ytterbyn som drevs av Anders Myllers in på 1980-talet i varje fall.

När det gäller Järbo sågverks och Gästrikehus fortsatta öden och äventyr kommer det att följas upp i en annan artikel.

I dagsläget (2019) finns det faktiskt ett antal nya mindre sågverk på olika håll i byn, så sista ordet är väl inte sagt om "sågverksepoken".

Bilder från de nedlagda sågverken finns på denna länk.

  Sågverk i Järbo

Alla som har något bidrag att lämna är välkomna att höra av sig till red@jarbohembygd.se.

Sidan uppdaterad 2019-08-19