Järbo Hembygdsförening

Från textilt mönster till digitalt fönster

Järbo Hembygdsförening fick under 2020 bidrag från Leader Gästrikebygden för ett projekt som fått namnet "Från textilt mönster till digitalt fönster". Syftet är att starta en dokumentation av det rika och varierade dräktskick som har funnits i Ovansjö socken, varav Järbo ursprungligen var en del. Målet är att göra delar av det stora materialet tillgängligt på ett översiktligt sätt på föreningens webbplats.

Projektets första fas är klar och avrapporterad, det som inte har kunnat genomföras på det sätt som planerades är de offentliga presentationerna, detta på grund av restriktioner under Coronapandemin. I stället har två digitala möten hållits och fler planeras. Information kommer och om du är intresserad att delta kan du höra av dig till webbredaktören.

Nu finns den första digitala visningen av Ovansjödräkt för man och kvinna tillgängliga här på webben. Vi visar i vilken ordning man klär på sig och hur dräkterna ser ut på. Dessutom finns bilder på orginalplagg och mönster med beskrivningar för dessa.

De varianter vi har valt i ett första steg är dräkt för högsta helg för kvinna och för man. Vi vill att flera ska ha möjlighet att sy sin egen dräkt och därför har vi valt en variant av dräkt som det är relativt enkelt att köpa material till. Dräkten för högsta helg kvinna består av köpetyger och förr i tiden var den väldigt exklusiv och dyrbar. Nu är det precis tvärtom, tid är det som kostar mest och inte många kan väva och göra sina egna tyger, vilket krävs för flera andra varianter av dräkter som finns i Ovansjö.

På projektsidorna finns även annat material med koppling till dräkterna i Ovansjö. Olika artiklar, litteraturtips, hantverkare i Gästrikland, var du kan få tag på material, filmer om hur man ritar mönster och anpassar storlek vid dräkttillverkning och mycket annat.

Projektet kommer förhoppningsvis att få en fortsättning där vi lägger upp flera olika varianter av dräkter, det här är bara början!

Gunilla Humble har initierat och lett projektet

Gunilla Humble

Den drivande kraften i detta projekt är Gunilla Humble, som har ett stort engagemang för Ovansjödräkten sedan många år tillbaka. Hon har bidragit med bilder, mönster och mycket annat.

Gunilla kallar sig själv för "dräktnörd" och har under åren sytt flera olika varianter av dräkter från Ovansjö och samlat på sig ett stort antal mönster och beskrivningar. Dessutom har hon med tiden fått ett stort kontaktnät av personer med kunskaper om och intresse för folkdräkter.

projektgruppen

I övrigt har konsthistoriker Anna-Johanna von Platen deltagit i projektet. Hon är specialist på dokumentation av kyrkliga inventarier. Olle Thåström har som Hembygdsföreningens webbredaktör konstruerat presentationen.

På bilden hela projektgruppen tillsammans med Hembygdsföreningens ordförande, Mari Hyttmark, till vänster.

Inventera, fotografera och digitalisera

Vi har fotograferat dräkter och dräktdelar som finns i Järbo Hembygdsförenings textilarkiv. De mönster som finns i arkivet för dessa objekt har skannats och sparats som pdf-filer som får användas för personligt bruk.

Sprida kunskap och skapa nätverk

Genom att publicera projektets resultat på detta sätt kan kunskapen om och intresset för folkdräkter spridas till många. Det gör det också möjligt för många att tillverka sina egna folkdräkter. Det kan även öka möjligheterna för hantverkare att jobba inom området.

Bland de informationsinsatser som gjorts under projektets gång kan nämnas artiklar i lokala tidningar och medlemstidskriften för Svenska Folkdansringen. En utställning om kjolsäckar har visats på biblioteken i Storvik och Järbo och planeras i Sandviken senare i vår. Facebookgruppen Vi som gillar folkdräkter har fått notiser och naturligtvis har Hembygdsföreningens egen webb använts. Gunilla Humble har deltagit vid en utställning anordnad av Gästriklands Hemslöjdsförening.

Därutöver har en mängd personliga kontakter tagits.

Tack

Vi som arbetat med projektet liksom Hembygdsföreningens styrelse vill rikta ett tack till några av våra många föregångare avseende dräkter i Ovansjö.

Margareta Gisselson har varit verksam som dräktråd i distriktet med rådgivning i Gästrikland. Hon har gjort ett enormt arbete med att rita mönster till olika dräktdelar från Ovansjö och har donerat dem med copyright till Järbo Hembygdsförening och därmed gett förutsättningarna för vårt projekt idag.

Det är Margareta Gisselson som målat denna akvarell av en broderad brudsärk från Stocksbo med märkning år 1806. Orginalet till bruksärken finns i Ovansjö Hembygdsförenings samlingar och mönster finns för den som vill sy en likadan.

Siv Holm vid Hembygdsgården, vykort

Hedvig Ulvsparre: Känd som Gästriklands textila upptäckare.

Greta Hedlund: Författare till boken "Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö Socken 1750-1850"

Lisa Hedberg: Donerade sina insamlade dräktdelar till Järbo Hembygdsförening

Maj Britt Forsgren: Vävlärarinna och initiativtagare till Järbos textilkammare

Och som nämnts ovan, Margareta Gisselson.

Ann-Mari Jerner har beredvilligt ställt upp som modell vid fotografering av dräkter, liksom bidragit med mönster.

Fotot med Hembygdsföreningens stolhet Masmästargården visar Siv Holm som också varit verksam lokalt i Järbo med vävning och sömnad av folkdräkter. Bilden har publicerats som vykort.

Artikel i Tidningen Hembygden

Artikel om kjolsäckar i tidningen Hembygden (klicka på bilden)

Litteratur

Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850, 2:a upplagan 1981, Greta Hedlund *)

Greta Hedlunds bok som pdf

Gästrikedräkter, bland nattkappor och tvinnskört*)
Utgiven av Gästriklands Kulturhistoriska Förening 2006 

Livstycken i Ovansjö socken A-uppsats 1994

Ovansjö Studiecirkel G Hedlund sammandrag

Tidningen Hembygden nr 3, 2004

Ovansjödräkt, 3 foton Gunnar Abrahamsson

Schema för kyrkliga helger och dräktbruk, Ovansjö

Dräkter i Ovansjö socken 1750-1850

Böcker märkta med *) finns att köpa hos Järbo Hembygdsförening.

Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö socken 1750-1850

Gästrikedräkter, bland nattkappor och tvinnskört

Filmer

Dessa filmer är konverterade från smalfilm. Ljudet har brister men det finns mycket intressant att titta och lyssna på.

Valbodräkten filmad av Gästriklands Hembygdsring 1982 (45 min)

Mansdräkter filmad av Gästriklands Hembygdsring 1983 (18 min)
Medverkande från Gästriklands Hembygdsring
Musik: Felan går
Filmare: Margareta Gisselson

Folkdräkter förr och nu i Dalarna och Gästrikland 1989 (36 min)
Medverkande från Järbo Hembygdsförening och Tallbos Vänner
Dräkterna nysydda efter originalplagg
Tyganalys: Maj-Britt Forsgren
Mönster: M Gisselson
Mössor: Kerstin Abrahamsson
Musik: B Andersson med Orsa Spelmän
Filmare: M G.

Kontaktuppgifter

Gunilla Humble, projektledare, e-post: humblegunilla (snabela) gmail.com
Anna-Johanna von Platen, fotograf, e-post: anna-johanna (snabela) inventaria.se
Olle Thåström, webbredaktör, e-post: red (snabela) jarbohembygd.se

 

Sidan uppdaterad 2021-04-30

Leader Gästrikebygden