Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri fäbodar

Som man kan se på kartan över fäbodar är det många som inte längre finns kvar. De som finns kvar används ofta som fritidshus. Ibland har skogen tagit över markerna och en del lador och uthus underhålls inte längre.

Även om en del av platserna inte ligger så långt från samhället är inte alltid vägarna så bra och lättkörda.

Bilderna på denna sidan är i huvudsak nytagna. De är för tillfället upplagda utan ordning, men är försedda med den numrering som finns i det häfte som fäbodgruppen publicerade.

Googlekarta med fäbodplatser 

Fäbodinventeringen

Fäboddokumentationen 35. Jons, exempel på en skylt, foto 2018

Fäboddokumentationen 35. Jons källare, delvis rasad / nedriven, foto 2018

Fäboddokumentationen 36. Ryckertz, foto 2020

Fäboddokumentationen 37. Kådfalls vid Kolkärret, foto Anders Olsson, 2020

Fäboddokumentationen 38. Vitmossas, foto 2020

Fäboddokumentationen 72. Per Jacks, foto 2020

Fäboddokumentationen 73. Vallers, foto 2020

Fäboddokumentationen 92. Nygårds, foto 2020

Fäboddokumentationen 93. Målars, foto 2020

Fäboddokumentationen 96. Dristigs (på berget), foto 2020

fäbodar 133. Berglunds, Offsjön, foto Anders Olsson, 2020

fäbodar 134. Bengts, Offsjön, foto Anders Olsson, 2020

fäbodar 136. Jönses, Getingmuren, foto Anders Olsson, 2020

fäbodar 138. Jäderbergs, Björkmuren, foto 2020

fäbodar 139. Jernbergs, Björkmuren, foto ca 1910

fäbodar 140. Fahléns, Björkmuren, foto 2020

fäbodar 142. Ströms (Spelbo), Björkmuren, foto Anders Olsson, 2020

fäbodar 146. Erik-Lars / Djupdal Alberts, foto Anders Olsson, 2020,

fäbodar 146. Erik-Lars / Djupdal Alberts, foto 2013

fäbodar 150. Kullbergs ligger rakt under toppstugan. Foto Anders Olsson, 2019

fäbodar 150. Kullbergs, foto 2020

Sidan uppdaterad 2020-05-23