Järbo Hembygdsförening

Gefleborgs Läns Kalender 1902

Hur gjorde man förr i tiden, långt före Internets tid när man ville ha tag på information? Det kunde vara myndigheter, företag, viktiga tjänstemän, geografi, skolor, sjukhus eller taxeringsvärdet på grannens fastighet med mera.

Gefleborgs kalender 1902 Jo, man kanske kunde konsultera Gefleborgs läns kalender, ett digert om cirka 600 tättskrivna sidor med listor och tabeller över allt man kunde tänkas behöva veta. Nåja, den kanske inte riktade sig till gemene man, men den kunde säkert passa på ett företag eller på kommunalkontoret. Priset var nog avskräckande för vanligt folk - 1902 års upplaga kostade 5 kr. Men den kom inte ut så ofta, den föregående var från 1893.

Kalendern hade mängder av annonser, främst från de större företagen i Gävle eller ute i landet. Man kan läsa dem som dokument om den tidens nya teknik. Företagen var stolta över att visa upp sina produkter.

Annonserna var i sig ibland rena konstverken med sin ornamentering och flora av fantasifulla typsnitt. Här har jag valt ut ett par annonser som är ganska typiska. Dessa företags namn känns igen även om de inte har någon verksamhet i dag.

Rosenlöfs

Rosenlöfs är i dag tryckerimuseum.
Rosenlöfs Vänner 

Men huvudinnehållet var alltså uppgifterna om företag, myndigheter, (prominenta) personer, allmänna uppgifter om kommunen, hantverkare, handlande o.s.v. Vi kan ta några exempel.

Folkmängden var den 31 dec. 1901 2,163 personer varav 1,078 mankön och 1,085 kvinnokön.

Ordförande i kommunalstämman, kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen hette And. Andersson i Öfverbyn. Fjerdingsman var handl. A. Forsström. Barnmorska var Anna Berggren, Finnäs.

Aktiebolaget Gestriklands yllefabrik, omfattar spinneri, väfveri, beredning samt färgeri, disp. Fr. Sjöström.

Järbo snickerifabrik, tax.-värde kr. 19,000, egare ett aktiebolag, disp. E. G. Berg.

Det fanns en godtemplarloge "Seger vunnen" och templet "Enighet och Seger".

Kommunens kassor voro den 31 dec. 1901: Sockenkassan 1,145 kr. 60 öre, fattigkassan 2,599 kr. 89 öre, kyrkokassan 2,376 kr. 41 öre och skolkassan 10,111 kr. 89 öre.

Detta och många andra saker kan man läsa i 1902 års Gefleborgs-kalender.

Munktells fabriker