Järbo Hembygdsförening

När Järbo bytte gatunamn

Sommaren 1988 kom Sandvikens kommuns namnberedning med ett förslag om byte av gatunamnen i Järbo. Motivet var att det vid kommunsammanslagningen konstaterades att vissa gatunamn förekom på två eller flera orter. Detta skulle kunna orsaka felkörningar för SOS Alarm eller taxi.

Områdesstyrelsen i Järbo gjorde emellertid tummen ned till förslaget. Folk skrev protestlistor för att få behålla de gamla namnen, och följden blev ett omarbetat förslag som kom i november.

Vretens byalag var helt emot förslaget vad gällde deras område och överklagade namnberedningens förslag. Men det hjälpte ju inte! Det som blev beslutat i april 1989 i bygg- och miljönämnden blev till slut fastställt.

Vretens byalag ... (1990-01-18) 

Jag har plockat ihop några tidningsartiklar från klippboken som sedan har illustrerats med en nutida kartbild.

Nedan följer en lista som hämtats ur tidningarna om vilka ändringar som föreslås och lite om några ändringar under processen.

Namnändringar

 • Åsgatan och Spelbovägen föreslås heta Rävberget, senare ändras det så att det blir Industrivägen som byter till Spelbovägen. Allmogevägen förlängs och inkluderar Åsgatan och Spelbovägen
 • Västerled blir Halvarsbacken
 • Åkaregatan behålls i Järbo, men byts i Sandviken
 • Centralgatan föreslås bli en förlängning av Gullsjövägen, men det ändras till Barnrikegatan
 • Trädgårdsgatan blir Bränne backe
 • Torggatan blir Karossvägen
 • Sveavägen utgår och går upp i Högbrinken som får en annorlunda sträckning
 • Järnvägsgatan ersätts med Bangatan
 • Stationsgatan blir Tellfällsvägen
 • Köpmangatan ska heta Oppsättarvägen
 • Namnet Hyttgatan utgår och ingår i Oppsättarvägen
 • Idrottsvägen och Ringvägen ska heta Gullheden
 • Bergsgatan byter till Sångasvägen
 • Furugatan ersätts av Mässtensvägen
 • Malmgatan blir Lillstuvägen
 • Parkgatan blir Paviljongvägen
 • I Vreten är de nya gatunamnen Vretens byväg, Smedvreten, Vandrarhemsvägen och Österfäbodvägen

Kartan ovan visar ändringarna i centrala Järbo.

gatunamn

Stig Broman hittade ett informationsblad som kom till hushållen.

Hyttgatan som försvann, började vid anslutningen med Finnäsgatan och Köpmangatan / Oppsättarvägen, och omfattade bara en enda adress, den som nu är Oppsättarvägen 31.

Vägen gick genom sågområdet ner till bron men fortsatte inte på andra sidan ån där nu Genvägen slutar med nr 48. På den sidan ån fanns inga gatunamn. Där användes "box nr" (brevlådenummer). Genvägen som gatunamn blev officielt 1988.

gatunamn

En enkel karta har hittats. Den trycktes tillsammans med alla de gatuadresser och fastighetsbeteckningar som fanns i Järbo kommun 1968.

På kartan finns en gata benämnd Hagagatan, men som verkar vara nuvarande Bysmedsvägen och som ansluter till Ågatan. Den gatan gick då ända fram till Svadenvägen. En gata som ser ut att kunna vara Rotevägen har en annan sträckning än nu.

Florellvägen fanns inte då utan den hette Bryggargatan och Skolgatan, naturligt eftersom Finnässkolan låg där. Vi Bryggargatans anslutning till Kungsforsvägen hade det legat ett bryggeri tidigare. Namnbytet till Florellvägen torde ha skett mellan 1968 och 88. Finnäs skola revs efter 1969.

Det ser ut som om Bergsgatan är felskrivet på kartan, men i adressförteckningen står det rätt.

Några tidningsklipp:

Godkänns de nya vägnamnen i Järbo? (1988-11-29) 

På tråden: Kenneth Nyberg (1989-01-26) 

15 nya vägnamn i Järbo (1989-04-27) 

Och Järbovägen hette tydligen Sandviksvägen, fast det är inte med i dessa artiklar.

Vad betyder gatunamnen?

De flesta namn har en lokal anknytning och historia som faktiskt inte alla har kunskap om i dag.

Sångasvägen sägs ha varit ett gårdsnamn som funnits efter denna gata. För de flesta är namnet Sångas förknippat med några gårdar i Norrby.

Mässtensvägen är uppkallat efter en rastplats längs den gamla kyrkstigen där det står en sten, "mässtenen", som sades vända på sig när kyrkklockorna ringde. Allt verkar dock vara en skröna.

Gullheden var en benämning på område som 1965 fylldes av 25 st villor som kommunen uppförde. Ett mindre smickrande namn i folkmun var "Träsket".

Spelbovägen leder till gården Spelbo. Det var tidigare namnet på en tvärgata till Åsgatan, uppe på Rävberget som även kallas Lappkällsberget eller Norrhed.

Oppsättarvägen utgår från ett yrke, oppsättaren, som svarade för masugnens rätta beskickning av malm, kol och kalksten.

Lillstuvägen får sitt namn efter ett hus kallat lillstugan.

Paviljongvägen kommer efter Facks paviljong, Järbos stora nöjesställe under en period.

Tellfällsvägen har fått namn efter en gård, "Tellfälls". Gårdens ägare lär ha sagt att han bara bodde där tillfälligt, men han blev kvar i många år.

Sveavägen har fått sitt namn efter Sveas kafé som låg längst upp.

Bränne backe låg egentligen vid Yllefabriksvägen och var ett ställe där det enligt sägnen bränts häxor.

Halvarsbacken har fått namn efter gården "Halvars" i Ytterbyn som tidigare ägde mark där. Fast namnet finns i Överbyn.

Barnrikegatan syftar på den typ av hus som uppfördes under 1940-talet och som kallades "barnrikehus".

Florellvägen har fått namn efter en legendarisk lärare, Emil Florell vid Finnäs skola

Karossvägen har fått namn efter karossfabriken som låg här. Huset finns kvar med annan verksamhet.

Norrlandsgtan kallas så därför att Norrlands Vaddfabrik låg här längst bort vid ån.

Dristigsvägen har namn efter en gård som fortfarande ligger kvar i Finnäs.

Svadenvägen har ordet "svad" i betydelsen "översvämmad". Markerna vid ån var ju ofta översvämmade. Ordet "mad" förekommer i andra trakter.

Klasgatan hör ihop med gården Klases som ju finns kvar, liksom Skänkas för Skänkgatan.

Bysmeden var H P Jerner som hade sin smedja mitt emot Rybergs diversehandel på Finnäsgatan.

Lindvägen benämndes efter en kvinna från Dristigs som utvandrade till nordliga Amerikat och återkom som "miss Lind".

Vägnamnen i periferin kanske är något mer självförklarande som t.ex. Gullsjövägen, Lenåsvägen, Hålldammsvägen och liknande efter gårdar, byar och natur. Bland de nyare namnen är Viaduktvägen, öster om Hålldammen.

Men vem var Kalle i namnet Kalles väg? Ja det var Hindrikens Kalle Henriksson. Vägen fick sitt namn på 1930 talet när nya vägen byggdes upp mot Svärdsjö allmänning. Tidigare var det en annan vägsträckning upp mot Jockara och Nickasouravi fäbodar.

A.K.-vägen var ett nödarbete på 1920-talet(?) där förkortningen står för arbetslöshetskommissionen.

Jordbrännavägen har att göra med svedjebruket.

Det finns en del namn med finska källor som Pajantivägen, Lommilampivägen, Hirkahovägen.

Läs gärna om hur det var före gatunamnens tid, när gårdsnamnen utgjorde adresserna. Hembygdsföreningen publicerade 1999 ett häfte där gårdsnamnen dokumenterades.

  Gårdsnamnen i Järbobyarna

Källor

Tidningsklippen och Postadressförteckning för Järbo kommun upprättad nov 1968.

Ingvar Larsson och Kjell Nordqvist har bidragit med muntliga uppgifter och via e-post.

Uppdaterad 2020-03-23