Järbo Hembygdsförening

Hyttbron

Vägförbindelsen mot nordöst mot Kalltjärn och vidare mot Ockelbo gick under flera hundra år via Hyttbron över Jädraån. Det finns dokumenterat på gamla kartor. Denna karta är från laga skiftet 1876, men en bro lär har funnits långt tidigare. Vid den här tiden byggdes järnvägen.

När den moderna landsvägsbron byggts 1922-23 förlorade Hyttbron huvudrollen, men var i alla fall viktig som lokal väg.

Men underhållet blev eftersatt så mycket att Järbo kommun till slut var beredda att riva bron. Det kom en chockerande annons i Järbobladet som meddelade detta. En upprörd diskussion uppstod och i tidningarna skrevs flera artiklar.

Hot om brorivning vållar debatt (1968-02-13) 

Här anges att bron har 500-åriga anor och att den användes redan på 1500-talet när järnhanteringen vid hyttan pågick. Det får nog med nutida språkbruk kallas för "fake news" eftersom hyttan byggdes först på 1740-talet.

Debatten ledde snart till ett beslut om upprustning och kommunen skulle anslå pengar.

Efter det beslutet tycks dock pengarna saknas och därefter slogs Järbo ihop med Sandviken och inget hände. 1971 tycks Järboborna ha tröttnat på att vänta och vänder sig åter till pressen.

På bilden står Valentin Hedberg, som bodde närmast bron på Hyttsidan, intill den "utdömda" bron 1971. Det skulle dröja ytterligare sex år innan ombyggnaden var klar. Eftersom Järbo nu ingår i Sandvikens kommun måste ett nytt beslut fattas.

Bron i fara (1971-03-04) 

Någon gång under 1976 togs tydligen beslut om upprustningen och på senhösten kom arbetena igång.

Bron över Jädraån har snart tjänat ut (1976-03-26) 

Bron över Jädraån nyttig för många (1976-12-14) 

Hyttbron kan snart användas (1976) 

Så lovade rubrikerna, men snart kunde man i stället läsa om "skandal" när arbetet upphörde under några månader. Det var problem med materialleveranser och annat som fördröjde. Men till sist var den efterlängtade förbindelsen klar.

Men hur var det då mellan 1923 och 1968? De tidiga bilderna av bron visar en konstruktion med ett mellanstöd i form av en stenkista mitt i ån.

Den här bilden är tagen i samband med bygget av landsvägsbron som var klar 1923. Mellanstödet måste ha tagits bort i någon senare renovering eftersom den bro som behövde renoveras i slutet av 1960-talet ser helt annorlunda ut. Den är en bro med hängverk.

I en notis av John Dahl 1972 skriver han att Hyttbron reparerades på 1950-talet och gjordes om till gångbro och att vid en senare reparation togs mittstödet bort. Anders Olsson menar att den gamla bron revs och mittstödet togs bort redan 1950. Då bör bör konstruktionen ändrats till hängverk.

Det är trots allt märkligt att bron skulle vara helt uttjänt redan 1968, efter mindre än 20 år. Det är något som inte stämmer?

Detta foto ser ut att vara taget från Järbosidan mot Hyttan. Vissa tecken tyder på att bilden tidigast är från slutet av 1940-talet.

Brons skick är bedrövligt så en reparation verkar nödvändig.

Inte heller denna bild är säkert daterad. Den är tagen från Hyttan mot Ångsågen som låg på Järbosidan. Enligt uppgift är negativet en glasplåt så bilden kan vara tagen redan i början av 1900-talet.

Efter brobytet 1976 dröjde det till 2006 tills det åter var dags att återigen byta ut bron och Järboborna tog itu med saken. Hur det gick den gången är väl mera bekant för många, men historien är rätt komplicerad. Mer kan läsas på jarboportalen.se.

Hyttbron 2008-2015 på jarboportalen.se 

Uppdaterad 2019-11-22