Järbo Hembygdsförening

Yllefabriksbron och bryggarbilen m.m.

Jädraåns vattenkraft var grunden för många industrier. Finnäs strömmar utnyttjades till Yllefabriken. Där var en damm med en bro av enkel konstruktion. På ömse sidor var det branta backar, då som nu.

Det är inte bara John Dahl som råkat ut för en olycka här. En gång på 50-talet inträffade en olycka med bryggarbilen som for genom räcket och ner i ån. Detta berättar fotbollslegendaren och minneskonstnären Dan Nordfeldt om i en av sina "Dä va då dä!". Ni får historien i avkortat skick här, kompletterad med en del notiser ur tidningarna om själva händelsen och brons öden i övrigt.

Yllefabriksbron Dan skriver: "Jag hade fått arbete på Avlöningen på Yllefabriken. Avlöningskontoret låg nästan direkt i anslutning till backkrönet vid Lislegårds. Bryggarbilen och Sivert som körde den hade sitt säte i Åkerlunds, och den skramlade ju förbi som oftast, då Sivert var hem för matkontroll och åkte givetvis till kunder också på Lislegårdskrönet. Jag satt och räknade stämpelkort när bryggarbilen tuffade förbi och en konstig sladd hördes då det skramlade mera än vanligt i dricksbackarna på flaket. Smällen och bromsar som skrek och sedan rejäla dunsar avslutade med en riktig smäll och ”krasat” glas.

Upp och iväg då, Ulla Köhler som satt på sitt kontor längre ner var före mig. Vi kom först på plats och såg lastbilen ligga på taket med snurrande hjul i luften. Det rökte också från bilen. Plaskigt och blött var det på avsatsen. Det var inte lätt att ta sig ner till dammslutet av trä där bilen landat, och jag säger bara, vilken tur att luckorna just då var stängda.

Det kom mera folk och Sven Dahlgren och Karl Erik Blomberg var dom som i blötan kom och på nått vis drog ut Sivert ur den havererade bilen. Ambulansen var kallad, Sivert var som det sas vid liv och fördes till Sandviken och sjukhuset.

Det tog en väldig tid innan bryggarbilen kunde bärgas, och vi påmindes länge om den tuffa händelsen, som ändock fick ett lyckligt slut, då Lennart hade klarat sig helskinnad från den vådliga vurpan."

Men det var inte den ordinarie chauffören Sivert som körde, och inte heller Lennart Åkerlund, utan John Zackrisson. Han blev allvarligt skadad, medan Sivert fick lindriga skador. Det kan man läsa om i denna artikel som publicerades måndag 10 respektive onsdag 12 november 1952 om olyckan som inträffade på lördagen.

Yllefabriksbron

Lastbil föll 4 meter. Under räddade två (1952-11-10) 

En orsak till olyckan var troligen att brobanan av trä var hal av nederbörd. Och räcket var nog inte dimensionerat för att stå emot en bil. Några år senare dömdes den ut av Brostyrelsen och stängdes för all biltrafik.

Järbobro utdöms (1957) 

Ny bro i Järbo bör få den gamlas plats (1957?) 

Men det skulle dröja ända till 1962 innan den nya bron blev klar.

Bron dyrare än beräknat (1962-12-15) 

Yllefabriksbron

Och så här dramatiskt var det 1966 när vårfloden var osedvanligt kraftig. Nu var ju bron redan ersatt av en modernare, men det var själva dammkonstruktionen som inte klarade av isen och vattenmassorna.

Vårflod sprängde bro i Järbo. Totalstopp vid Yllefabriken (1966-05-04 --05) 

Det var i grevens tid som den nya bron blev klar minns Brostyrelsens ordförande August Lönn. 1966 spolade vårfloden bort resterna av den då 50 år gamla träbron.

Yllefabriksbron tio år (1972-04-22) 

Mer om Järbos broar hittas i bildgalleriet och en sida med klipp om olika broar planeras.

Broarna i Järbo (bildgalleri)

 

Uppdaterad 2020-09-28