Järbo Hembygdsförening

Pensionärer, PRO och SPF

Järbo fick sin första pensionärsförening 1957. Då bildades en lokalavdelning av PRO, Pensionärernas Riksorganisation. Initiativ till bildandet var Järbo Socialdemokratiska Arbetarkommun.

PRO Till PRO-föreningens 10-årsjubileum beställde man ett stiligt standar, en flagga att ha vid högtidliga tillfällen. Flaggan finns kvar än i dag. Bilden visar den skiss som gjordes vid beställningen. Där står bara ?/? för datum, men bildandet var alltså 7 april 1957.

Senare startade SPF sin förening "Furan" i Järbo och då hade man två "konkurrerande" organisationer. Föreningarna samarbetar på många områden och en del är medlemmar i båda.

Under åren har pensionärerna betytt mycket för den sociala samvaron för äldre i samhället. Var för sig och gemensamt har det hållit igång en mängd aktiviteter och gjort sin röst hörd i olika sammanhang.

Den här sidan i klippboken är ännu bara påbörjad! Det finns mängder av klipp att gå igenom. Här är bara ett urval. Mer kommer att läggas in allteftersom klippböckerna skannas.

PRO

Så här ungdomligt gick det till på PRO-föreningens 10-årsjubileum. Det är dock inte några pensionärer som skuttar runt utan en grupp ungdomar som man hade anlitat.

Här följer ett axplock av rubriker som hittills hunnits med att skannas.

PRO 10 år 1967 

PRO

Uppdaterad 2017-05-18