Järbo Hembygdsförening

Warning: Undefined array key "naring" in /customers/c/b/0/jarbohembygd.se/httpd.www/naringar.php on line 28

Näringslivet i Järbo förr och nu

Det här avsnittet på webbplatsen är inriktat på en kartläggning av näringslivet. I avsnittet om gårdar och gårdsnamn finns många företag med, men vi har sett att det blir rätt så splittrat. Därför har vi samlat och kompletterat uppgifterna till dessa sidor, men foton ligger även kvar på gårdssidorna och sidorna med tidningsklipp också.

Företagens läge ska läggas in på en Google-karta (som inte är klar ännu!). Andra kartor är under arbete.

Uppgifterna om företagen är samlade från olika källor, inte minst den stora studiecirkeln som PRO ordnade från 2012 och flera år framåt. Där skannades även många bilder som finns med här.

Bland tidningsklippen finns också en stor mängd annonser som samlats i ett separat annonsgalleri.

Med så mycket material kan tyvärr det bli svårnavigerat. Strukturen är inte riktigt klar än, vaför ändringar kan komma underhand. Det finns många länkar att följa och förvirra sig i.

Bildöversikt

Vi har gjort en grov indelning av materialet enligt följande:

  • Byggnader som inte finns kvar
  • Byggnader som finns kvar, men med annan användning eller övergivna
Bilderna är till största delen hämtade från albumen om gårdar. Länkar är inlagda till sidor med mer information.

gårdsnamn Till vänster Fahléns bod - "Gottköpsmagasinet". Här byggdes Estmans, som senare blev Holms och nu är privatbostad. På andra sidan gatan Järbos telefonstation.

gårdsnamn Facks Blomsterhandel och Handelsträdgård, revs 1960 när viadukten byggdes. Flyttades och blev sommarstuga i Kungsfors, foto privat, 1946

gårdsnamn Stolfabriken, nu Elektro-Kapsel. Stora delar av byggnaden riven.

gårdsnamn Vaddfabriken, Norrländska Vaddfabriken AB (riven). Bilder från 1982 när man försökte sälja fastigheten.
Klippboken om Vaddfabriken

gårdsnamn E.G. Bergs Såg, ångsågen, foto troligen före branden 1930
Klippboken om sågverken i Järbo

gårdsnamn Shell-macken, Järbovägen 985, Swans med Bilisten. Senare QStar. Nedlagd, riven. Från början var det "Buss-Olles" garage.
Klippboken om mackarna i Järbo

gårdsnamn Centrumkiosken, Västerledskiosken, Kungsforsvägen 21, nu brunnen. Foto: 2008.

gårdsnamn Pressbyrån. Riven eller flyttad. Stod mittemot järnvägsstationen. Det fanns tidigare en kiosk intill stationshuset.

gårdsnamn Lindfors affär i Kungsfors, nedbrunnen omkring 1961

gårdsnamn Järnvägsstationen, Bild 1967. Riven 1982.

brandstation Brandstation 1954, riven år (?). Foto ur tidningsnotis.

gårdsnamn Järbo Bryggeri. Byggnaden förstördes av brand 2019. Då var den privat garage.
Klippboken om Järbo Bryggeri

gårdsnamn Här fanns mycket mer än Sveas Café ...
... läs om det här

gårdsnamn Godsmagasin och lingonrenseri, revs 2008, foto 2007

gårdsnamn Nils Olsson, innovatör och entreprenör sålde cyklar

gårdsnamn Den här typen av betongsten tillverkades i Järbo

gårdsnamn Järbo Nedre Kvarnförening i Kvarnåker. Foto: 2009. Drivs nu på hobbybasis.

gårdsnamn Jäderbergs Snickeri, Bangatan, foto: 2010. Då var det "Antik och Kuriosa". Senare blev det "Hjärtesaken".

gårdsnamn Erik Jansson & Co. Foto: 2010.
Bildsida om sågverk i Järbo

gårdsnamn Handelsbolaget, från 1975 Auktionshallen, Oppsättarvägen 25.
Klippboken om Handelsbolaget

gårdsnamn Erikssons Skrädderi, Oppsättarvägen 10, i bakgrunden Beda Nords. Båda är nu privatbostäder.

gårdsnamn Slaktare Jerner Charkuteri, Oppsättarvägen 3. Foto: 2012.

gårdsnamn Järbo Mjölk & Speceriaffär. Innehavare Kullberg tidigast, sen Larsson, sen Andersson. Konkurs 1961, uppköpt av Handelsbolaget som samlade all verksamhet där 1974, nu ICA Nära. Foto: 2012.

gårdsnamn Brännströms m.m. Idas Kafé, Edströms Snickeri, Bank, Hårfrisör, senast Tovas Café. Foto år (?).

gårdsnamn En av Handelsbolagets filialer, Svadenvägen 4, foto 2012

gårdsnamn Rybergs diversehandel, Finnäsgatan. Huset finns kvar men mycket förändrat.

gårdsnamn Jerners Bageri, Finnäsgatan. Huset finns kvar men mycket förändrat.

gårdsnamn Kommunalhuset. Numera bostäder, Kungsforsvägen 27. Foto år (?).

gårdsnamn Facks Paviljong, senare Stegfabriken, nu Sörqvist Teknik. Foto: 2008.
Klippboken om Conrad Fack

gårdsnamn Järbo Blomster, Kungsforsvägen 7, foto 2012

gårdsnamn Skylten har monterats ned, foto 2021. I det här huset har det funnits flera verksamheter, blomsteraffär, videobutik och nu antikhandel.

gårdsnamn Elektriska Bageriet, Kungsforsvägen 47, foto 2012

gårdsnamn Julle Lindfors, livsmedel, Kungsforsvägen 54, foto 2012

gårdsnamn Yllefabriken, Numera företagshotell, Yllefabriken Fastighets AB

gårdsnamn Snickerifabrik vid dammen i Hyttbäcken, huset delvis rasat. Foto 1950-tal(?).

gårdsnamn Tidigare affären i Kungsberg, nu Wild Nordic, foto 2019

gårdsnamn Kungsfors såg, foto 2012

gårdsnamn Botjärns såg och kvarn, foto 2012
Egen sida med dokumentation

gårdsnamn Anderssons Skrädderi, Finnäsgatan. Huset finns kvar med välbevarad interiör. Foto: 2018.
Bilder från skrädderiet

gårdsnamn Åke Holms butik, tidigare Estmans, där Gottköpsmagasinet låg en gång, foto H E Hansson 1981

gårdsnamn Här låg Posten, Kungsforsvägen 25. Bredvid Föreningsbanken och Sparbanken. Nu bostäder, frisör och lokal för Sandvikenboendet. Foto (?)

gårdsnamn Tjärfabriken, långt uppe i skogen. Nu en ruin.
Bilder från Tjärfabriken

gårdsnamn Swahns närbutik under många år, en kort period Järbo Lanthandel, nu Lantgrillen. Tidigare bussgarage och bilverkstad. Foto: 2017.

gårdsnamn Finnäskiosken och senare pizzeria, nedlagd före 2004, foto 2012

gårdsnamn Gästrikehus kontor, nu bostäder, foto 2012

Flygfoto Järbo Centrala Järbo

Det här är Järbo längs Kungsforsvägen foto ungefär i riktning mot nordost år 1958. Godtemplarlogen fanns fortfarande kvar. På denna sidan av vägen finns några hus som fortfarande finns kvar. Lite längre upp har många av husen på bilden försvunnit. Nya IP är ännu inte byggd.

Denna och nästa bild finns också på sidan "Järbo från ovan" och där finns ytterligare flygbilder.

gårdsnamn Flygbild (ca. 1950?), området närmast järnvägen och ner mot ån

Här är området nära järnvägen med handel och industrier.

Som man kan se på den stora bilden var det glesare mellan husen där bortom.

Delförstoring av bilden med namn på företag och gårdar

Denna sida uppdaterad 2023-03-14