Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Nu är vi inne på sida 5 med början på bild 193 och objekt 166. Dessutom är en specialsida införd där än så länge ett objet har dokumenterats med flera foton.

Det finns ytterligare objekt att leta upp. Nu börjar det bli lite svårare för en del ligger på åkrar som har växt igen och det är svårt att hitta dem och komma dit. Skogen är ofta svårgenomtränglig.

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

lador 193. En lada i förfall, foto 2021 (obj 166)
Specialsida 1

lador 194. Här har det nog stått en lada, foto 2021 (obj 167)

lador 195. Här har också varit en lada. Resterna visar en för mig obekant maskin, foto 2021 (obj 168)

lador 196. Här fanns åtminstone rester av en lada på 1980-talet, foto 2021 (obj 169)

lador 197. Kanske resterna har använts här, foto 2021 (obj 169)

lador 198. Den här står i alla fall kvar, foto 2021 (obj 170)

lador 199. Flygfotokarta 1960, (objekt 171)

lador 200. Flygfotokarta aktuell 2020, (objekt 171)

lador 201. Dold bland sly, foto 2022 (objekt 171)

lador 202. Mitt i skogen, foto 2021, (objekt 172)

lador 203. Tidig höstsol, foto 2021, (objekt 173)

lador 204. Lada vid Kärret, foto 2021, (objekt 174)

lador 205. Traktorn kvar, foto 2021, (objekt 175)

lador 206. Foto 2022, vid Blankas fäbod (objekt 176)

lador 207. Skogsboda, foto 2023, (objekt 177)

lador 208. Skogsboda, foto 2023, taktegel har sparats (objekt 178)

lador 209. Skogsboda, en uthusbod, foto 2023, (objekt 179)

lador 210. Skogsboda, nästan bara teglet kvar, foto 2023, (objekt 180)

lador 211. Skogsboda, foto 2023, (objekt 181)

lador 212. För hur länge sedan bärgades höet? (objekt 181)

lador 213. Jönses fäbod, några rester av redskap skvallrar, foto 2023, (objekt 182)

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2023-05-09