Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Nu är vi inne på sida 5 med början på bild 185 och objekt 166. Dessutom är en specialsida införd där än så länge ett objet har dokumenterats med flera foton.

Det finns ytterligare objekt att leta upp. Nu börjar det bli lite svårare för en del ligger på åkrar som har växt igen och det är svårt att hitta dem och komma dit. Skogen är ofta svårgenomtränglig.

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

lador 185. En lada i förfall, foto 2021 (obj 166)
Specialsida 1

lador 186. Här har det nog stått en lada, foto 2021 (obj 167)

lador 187. Här har också varit en lada. Resterna visar en för mig obekant maskin, foto 2021 (obj 168)

lador 188. Här fanns åtminstone rester av en lada på 1980-talet, foto 2021 (obj 169)

lador 189. Kanske resterna har använts här, foto 2021 (obj 169)

lador 190. Den här står i alla fall kvar, foto 2021 (obj 170)

lador 191. Flygfotokarta 1960, (objekt 171)

lador 192. Flygfotokarta aktuell 2020, (objekt 171)

lador 193. Dold bland sly, foto 2022 (objekt 171)

lador 194. Mitt i skogen, foto 2021, (objekt 172)

lador 195. Tidig höstsol, foto 2021, (objekt 173)

lador 196. Lada vid Kärret, foto 2021, (objekt 174)

lador 197. Traktorn kvar, foto 2021, (objekt 175)

lador 198. Foto 2022, vid Blankas fäbod (objekt 176)

lador 199. Skogsboda, foto 2023, (objekt 177)

lador 200. Skogsboda, foto 2023, taktegel har sparats (objekt 178)

lador 201. Skogsboda, en uthusbod, foto 2023, (objekt 179)

lador 202. Skogsboda, nästan bara teglet kvar, foto 2023, (objekt 180)

lador 203. Skogsboda, foto 2023, (objekt 181)

lador 204. För hur länge sedan bärgades höet? (objekt 181)

lador 205. Jönses fäbod, några rester av redskap skvallrar, foto 2023, (objekt 182)

lador 206. Karlses fäbod, foto 2023 (objekt 183)

lador 207. Ol-Hans, foto 2024, (objekt 184)

lador 208. Göras, foto 2024, (objekt 185)

lador 209. Skräddars, foto 2024, (objekt 186)

lador 210. Kungsfors, foto 2023 (objekt 187)

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-187)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2024-03-21