Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Nu har det blivit så många bilder av lador att jag sett mig nödsakad att öppna en sida till. Och risken är att det blir flera. Men det är ju frivilligt att titta!

Dokumentation av var bilderna är tagna finns i form av en Google-karta.

Till denna bildsamling har även Hans Erik Hansson, bördig från Ytterbyn, bidragit liksom Anders Olsson, med rötter i Kungsberg och Anders Hillström, natur- och bygdeintresserad och Kurt Bäckvall.

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

lador 49. Foto 2020, (objekt 37, 38)

lador 50. Foto 2020, (objekt 37)

lador 51. Foto 2020, (objekt 38)

lador 52. Foto 2020, (objekt 39)

lador 53. Foto 2020, (objekt 40)

lador 54. Foto 2020, (objekt 41)

lador 55. Foto 2020, Anders Olsson, (objekt 42)

lador 56. Foto 2020, (objekt 43)

lador 57. Foto 2020, (objekt 44)

lador 58. Foto okänt år, Anders Hillström, vid Lillån, (objekt 3), jfr bild 3

lador 59. Foto 2020, (objekt 45)

lador 60. Foto 2020, (objekt 46)

lador 61. Foto 2020, (objekt 47)

lador 62. Foto 2020, (objekt 48)

lador 63. Foto 2020, (objekt 49)

lador 64. Foto 2020, (objekt 50)

lador 65. Foto 2020, (objekt 51)

lador 66. Foto 2020, (objekt 52)

lador 67. Foto 2020, (objekt 53)

lador 68. Foto 2017, Anders Olsson (objekt 54)

lador 69. Foto 2017, Anders Olsson, (objekt 54)

lador 70. Foto 2020, (objekt 55)

lador 71. Foto 2020, (objekt 56)

lador 72. Foto 2020, (objekt 57)

lador 73. Foto 2020, (objekt 58)

lador 74. Foto 2020, (objekt 59)

lador 75. Foto 2020, (objekt 60)

lador 76. Foto 2020, (objekt 61)

lador 77. Foto 2020, (objekt 62, 63, 64)

lador 78. Foto 2020, (objekt 63)

lador 79. Foto 2020, (objekt 62)

lador 80. Foto 2020, (objekt 64)

lador 81. Foto 2020, (objekt 65)

lador 82. Foto 2020, (objekt 66)

lador 83. Foto 2020, (objekt 67)

lador 84. Foto 2020, (objekt 67)

lador 85. Foto 2020, (objekt 68)

lador 86. Foto 2020, (objekt 69)

lador 87. Foto 2020, (objekt 70)

lador 88. Foto 2020, (objekt 71)

lador 89. Foto 2020, (objekt 72)

lador 90. Foto 2010, ladan är inte kvar, (objekt 87?)

lador 91. Foto 2020, (objekt 74)

lador 92. Foto 2020, (objekt 75, 76)

lador 93. Foto 2020 , (objekt 77)

lador 94. Foto 2020, (objekt 78)

lador 95. Foto 2020, Anders Olsson, (objekt 79)

lador 96. Foto 2020, Anders Olsson, (objekt 80)

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2020-05-10