Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Det finns fortfarande många lador kvar att dokumentera. Och det har funnits flera som nu inte längre finns kvar. På denna sida börjar vi med några äldre bilder från Kungsberg, vid skidanläggningen, där stora förändringar har skett. En vy över Norrby förr och nu finns också med.

Dessa objekt har inte numrerats och är inte med på kartan, men några finns på nyare foton och har då lagts in med nummer på kartan.

Sida 1 med lador (objekt 1-26)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Vid Kungsberg

lador 146. Foto 1930-talet, gården med vita gaveln i bakgrunden är Erik Pers. Här fanns ett tiotal lador i "Ängarna" som var öppna marker på båda sidor om Lillån.

lador 147. Foto 2020, ungefär samma vy i dag

lador 148. Foto 1930-talet, från hoppbacken. Gårdar i bakgrunden är "Skräddars / Vitmossas" och "Sjöbergs". Skogs bro över Lillån syns till vänster.

lador 149. Foto 1960-talet, Anders Hillström

lador 150. Foto 1960-talet, Anders Hillström

lador 151. Foto 1960-talet, Anders Hillström

Utsikt mot Norrby

lador 152. Foto 1930-talet, gården i bakgrunden mitt i bilden är "Lindbergs"

lador 153. Foto 2020, Anders Hillström, samma vy i dag

lador 154. Foto 2020, (objekt 128)

lador 155. Foto 2020, (objekt 129)

lador 156. Foto 2020, (objekt 130)

lador 157. Foto 2020, (objekt 131)

lador 158. Foto 2020, (objekt 132)

lador 159. Foto 2020, (objekt 133)

lador 160. Foto 2020, (objekt 134)

lador 161. Foto 2020, ny byggnad i anpassad stil (objekt 135)

lador 162. Foto 2020, (objekt 136)

lador 163. Foto 2020, det här finns inuti (objekt 136)

lador 164. Foto 2020, (objekt 137)

lador 165. Foto 2010, (objekt 138)

lador 166. Foto 2020, (objekt 139, 140)

lador 167. Foto 2020, kan detta vara resterna av en lada? (objekt 141)

lador 168. Foto 2020, (objekt 142)

lador 169. Foto 2020, (objekt 143, 144)

lador 170. Foto 2020, (objekt 145)

lador 171. Foto 2020, (objekt 146)

lador 172. Foto 2020, (objekt 147)

lador 173. Foto 2020, (objekt 148)

lador 174. Foto 2020, (objekt 149)

lador 175. Foto 2020, (objekt 150)

lador 176. Foto 2020, (objekt 151)

lador 177. Foto 2020, (objekt 152)

lador 178. Foto 2020, (objekt 153)

lador 179. Foto 2020, (objekt 154)

lador 180. Foto 2020, (objekt 155)

lador 181. Foto 2020, AB P & Co, P=Palmqranz

lador 182. Foto 2020, (objekt 156)

lador 183. Foto 2020, (objekt 157)

lador 184. Foto 2020, (objekt 158)

lador 185. Foto 2020, (objekt 159)

lador 186. Foto 2020, (objekt 160)

lador 187. Foto 2020, (objekt 161)

lador 188. Foto 2020, (objekt 162)

lador 189. Foto 2020, (objekt 163)

lador 190. Foto 2020, (objekt 163)

lador 191. Foto 2011, (objekt 164), ej kvar

lador 192. Foto 2021, (objekt 165)

Sida 1 med lador (objekt 1-26)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2021-04-25