Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Några av ladorna förtjänar lite extra uppmärksamhet, de kan ha ett fint läge, vara vackra i sig med väderbitna bräder, eller kämpande mot ett obevekligt förfall, glömda av sina ägare.

Vi tycker att de kan få en egen bildsida eller åtminstone få några flera bilder.

Det här är en bildsida för ett gammalt objekt. Det är nästan dolt av skogen som erövrat den äng som var dess forna revir.

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1 (objekt 166)

Länk till karta 

En gammal lada 1

lador 1. Granskogen står så tät att man nästan inte ser byggnaden förrän man är alldeles inpå den

lador 2. Dörren står på glänt som om huset vill bjuda in oss

lador 3. Naturen har inte vaknat än efter vintern

lador 4. Den skuggiga östsidan

lador 5. Solljuset silar försiktigt mellan de täta grenarna

lador 6. Taket svankar betänkligt

lador 7. Granen försöker skymma den slitna väggen

lador 8. Bottenstockens knutar är ännu ganska intakta

lador 9. Svaga rester av rödfärgen är kvar

lador 10. Insidan bjuder på ett fint ljus genom det trasiga taket

lador 11. Här inne står ett par gamla kärror

lador 12. Ett medeltida tortyrredskap eller ...

lador 13. En mjölkpall (?) och en rostig såg

lador 14. Reservpannor till taket

lador 15. Ett rejält gammalt stocklås

lador 16. Nyckeln sitter i på utsidan

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1 (objekt 166)

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2021-04-27