Järbo Hembygdsförening

Finska namn i Järbo med omnejd

Järbo socken ligger i den region dit invandrare från Finland kom så tidigt som i slutet på 1500-talet. Det var lätt att ta sig med båt till svenska kusten och därifrån spred man sig in i landet.

Finland var på den tiden en del av det svenska riket. Flyttningen till Sverige drevs på av staten och gynnades av regler för att bruka mark i Sverige som ju på det sättet fick skatteintäkter. Staten, "Kungen", ägde ju all mark som inte var brukad. I Gästrikland fanns stora skogsområden där finnarna kunde slå sig ned och bedriva svedjebruk. Vid "Kungens Berg" fanns också bördiga ängsmarker vid Lillån som så småningom lades till ägorna. Kungsberg och Botjärn blev snart en rik bygd.

Finnskogsriket

De tog naturligtvis med sig språk och sedvänjor. Det finns till exempel byggnader som är typiska för finsk kultur bevarade eller nytillkomna. Orter, gårdar, vattendrag och berg gavs namn på finska, men alla namn har inte bevarats. De kan ha glömts bort när folk flyttade eller blev försvenskade med tiden och de finns i begränsad omfattning på svenska kartor.

"Finnskogsriket" är ett nykonstruerat samlande namn för området i gränstrakterna mellan Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Det används i marknadsföring av turistnäringen för boende, upplevelser och besöksmål. Det finns föreningar som arbetar med forskning, dokumentation och bevarande av minnen.

Kartläggning

På den här sidan publiceras en kartläggning finska namn på platser, naturobjekt med mera som dokumenterats av Kjell Nordqvist i Botjärn. Han har samlat namnen från äldre hågkomster och det som är kvar i användning fortfarande. Syftet är att namnen ska finnas kvar även om de saknas på de allmänna kartorna.

Kjell blev intervjuad av SVT Gävleborg, ett inslag som sändes 10 april. Länk finns i listan till höger/nedan

Namnen i dokumentationen har markerats i en Google-karta som är länkad till denna sida. De är också listade i en tabell nederst på sidan. Där är namnen skrivna med det lokala uttalet. Deras betydelse är inte alltid känd. Lägeskoordinater i WGS 84 DD är angivna, men i de fall det är naturobjekt är det en mycket ungefärlig position. Symbolernas färger markerar typ av objekt enligt nedan.

Bosättning, byggnad

Natur, område

Våtmark, myr, sjö, vattendrag

På denna preliminära karta är ljusröd typer av objekt som inte klassificerats.

Öppna Google-kartan (eget fönster) 

Exempel ur Google-kartan

Länkar

Här kan du läsa mer om Finnskogsriket

 Föreningen Finnskogsriket

 Turistinformation

 Finnsam, finnbygder i samverkan

  SVT Gävleborg, intervju med Kjell

Botjarn skogsfinsk by i Gästrkland 
Mälardalens Högskola 2009, Kjell Nordqvist m.fl.

Länkar inom Hembygdsföreningen

  Nakanittymyran

  Penger och Sörja

  Ronkasuokällan

Sidan uppdaterad 2024-04-24

Klicka på listen för att öppna/stänga

Finska namn

Nr Namn Kommentar
1Pottamatjärn
2Pajantitjärn
3Rojärvitjärn
4Lommilammitjärn
5Soskantali 
6Vannatali 
7Alanitti 
8Perikus 
9Hammota 
10Vannamylle 
11Saunasou 
12RonkasouLegendomspunnen källa
13Rikorpi 
14Rikasou 
15Tinsvara 
16Kajvanitty 
17Varkanemi 
18Sikavitti 
19Kivota 
20Årastorpet 
21Pustesou 
22Herkahoboställe
23Vimasou 
24Kyrkmyranmyr, tillf begravningsplats
25Markensou 
26Jockaraboställe, fäbod
27Nickasouravi 
28Öra 
29RantaBotjärnen
30Sappala 
31Kurkamur 
32Perti 
33Läppanitty 
34Salmanitty 
35Renkonen 
36Nakkanittymyr, tjärn
37Kuntmurmyr
38Sörja 
39Lustesou 
40Torsova 
41Kivinitty 
42Majaravi 
43Vittasou 
44Pojan Pengerboställe
45PaskasiltaKallad Lortbron
46Napperla 
47Kursasou 
48Tervaheita 
49Björntallåkern 
50Kippaso 
51Saramannekatillagt från Min Karta

Nr hänvisar till markering på Googlekartan