Järbo Hembygdsförening

Från textilt mönster till digitalt fönster

Startetappen av projektet finansierades av ett bidrag från Leader Gästrikebygden som ett så kallat "sprintprojekt. Målet var att hitta en form för digitalisering och spridning av infomation och kunskap om det textila arvet i Ovansjö.

I september 2021 påbörjades fas 2 av projektet med digitalisering av Ovansjödräkter. Fotografering av originalplagg, främst hos Ovansjö Hembygdsförening pågår och bilder kommer att publiceras allteftersom plaggen blir klara. Dessutom kommer vi att sammanställa tidigare dokumentation, material och mönster för att göra samlingarna tillgängliga för flera intresserade.

Inventera, fotografera och digitalisera

I fas 1 har vi fotograferat dräkter och dräktdelar som finns i Järbo Hembygdsförenings textilarkiv. De mönster som finns i arkivet för dessa objekt har skannats och sparats som pdf-filer som får användas för personligt bruk. Det kommer alltså att utökas med delar av det som finns i Ovansjö Hembygdsförenings samling.

I fas 1 gjordes första digitala visningen av Ovansjödräkt för man och kvinna tillgängliga här på webben. Vi visade i vilken ordning man klär på sig och hur dräkterna ser ut på. Dessutom finns bilder på orginalplagg och mönster med beskrivningar för dessa.

De varianter vi har valt i ett första steg är dräkt för högsta helg för kvinna och för man. Vi vill att flera ska ha möjlighet att sy sin egen dräkt och därför har vi valt en variant av dräkt som det är relativt enkelt att köpa material till. Dräkten för högsta helg kvinna består av köpetyger och förr i tiden var den väldigt exklusiv och dyrbar. Nu är det precis tvärtom, tid är det som kostar mest och inte många kan väva och göra sina egna tyger, vilket krävs för flera andra varianter av dräkter som finns i Ovansjö.

På projektsidorna finns även annat material med koppling till dräkterna i Ovansjö. Olika artiklar, litteraturtips, hantverkare i Gästrikland, var du kan få tag på material, filmer om hur man ritar mönster och anpassar storlek vid dräkttillverkning och mycket annat.

Sprida kunskap och skapa nätverk

Genom att publicera projektets resultat på detta sätt kan kunskapen om och intresset för folkdräkter spridas till många. Det gör det också möjligt för många att tillverka sina egna folkdräkter. Det kan även öka möjligheterna för hantverkare att jobba inom området.

Bland de informationsinsatser som gjorts under projektets gång kan nämnas artiklar i lokala tidningar och medlemstidskriften för Svenska Folkdansringen. En utställning om kjolsäckar har visats på biblioteken i Storvik och Järbo och planeras i Sandviken senare i vår. Facebookgruppen Vi som gillar folkdräkter har fått notiser och naturligtvis har Hembygdsföreningens egen webb använts. Gunilla Humble har deltagit vid en utställning anordnad av Gästriklands Hemslöjdsförening.

Projektet har presenterats vid två digitala möten med inbjudna intresserade. Mötena har varit tillgängliga via Zoom och de har lockat mång deltagare. Allt som var planerat har inte kunnat genomföras på grund av de restriktioner för allmänna sammankomster som har gällt, något som vi planerar att åtgärda.

Projektet har lett till att en mängd personliga kontakter tagits med bland annat hantverkare.

Flera mönster, mer litteratur

Två nya varianter av dräkter kommer att visas på webbplatsen: Vardagsdräkt / vallpigedräkt för kvinna och en bergsmansklädnad för man. Det blir bilder på originalplagg med tillhörande mönster, och visning av hur kläderna med detaljer ser ut när personerna är färdigklädda. Arbete med fotografering, mönsterbeskrivningar och sömnad pågår för fullt.

Ett antal böcker och uppsatser har skannats och lagts upp på litteratursidan. Fler mönster kommer att sorteras in och struktureras.

Välkomna att titta in på sidorna. Kompletteringar pågår hela tiden. Ni är också välkomna med frågor som vi försöker ta hand om så fort vi kan. Använd gärna kontaktadresserna nedan.

dräkter

Bengt med en nysydd bergsmansväst

Tack för fint mottagande och ekonomiskt stöd till projektet

Till vår stora glädje har vi fått mycket positiv uppmärksamhet av fas 1 av projektet både i press, hos museer, i hembygds- och folkdräktskretsar. Läs gärna den stora artikeln som var införd i Arbetarbladet.

Artikel i Arbetarbladet

Artikel i Arbetarbladet
2021-04-17

Artikel i Tidningen Hembygden

Artikel om kjolsäckar i tidningen Hembygden (klicka på bilden)
nr 3-4 2020

Bidrag har erhållits från olika stiftelser och organisationer och det har gett ett oerhört fint ekonomiskt stöd av vårt arbete i projektet.

Stort tack till följande fonder och stiftelser:

  • Gästriklands Kulturhistoriska förening
  • Gästriklandsfonden till Hedvig Ulvsparres minne
  • Lars Bucans kulturstiftelse
  • Gunvor Göranssons kulturstiftelse

Gunilla Humble har initierat och lett projektet

Gunilla Humble

Den drivande kraften i detta projekt är Gunilla Humble, som har ett stort engagemang för Ovansjödräkten sedan många år tillbaka. Hon har bidragit med bilder, mönster och mycket annat.

Gunilla kallar sig själv för "dräktnörd" och har under åren sytt flera olika varianter av dräkter från Ovansjö och samlat på sig ett stort antal mönster och beskrivningar. Dessutom har hon med tiden fått ett stort kontaktnät av personer med kunskaper om och intresse för folkdräkter.

projektgruppen

I övrigt har konsthistoriker Anna-Johanna von Platen deltagit i projektet. Hon är specialist på dokumentation av kyrkliga inventarier. Olle Thåström har som Hembygdsföreningens webbredaktör konstruerat webbsidorn.

På bilden hela projektgruppen tillsammans med Hembygdsföreningens ordförande, Mari Hyttmark, till vänster.

Tack

Vi som arbetat med projektet liksom Hembygdsföreningens styrelse vill rikta ett tack till några av våra många föregångare avseende dräkter i Ovansjö samt till de institutioner, stiftelser och föreningar som stött arbetet ekonomiskt och på annat sätt.

Margareta Gisselson har varit verksam som dräktråd i distriktet med rådgivning i Gästrikland. Hon har gjort ett enormt arbete med att rita mönster till olika dräktdelar från Ovansjö och har donerat dem med copyright till Järbo Hembygdsförening och därmed gett förutsättningarna för vårt projekt idag.

Det är Margareta Gisselson som målat denna akvarell av en broderad brudsärk från Stocksbo med märkning år 1806. Orginalet till bruksärken finns i Ovansjö Hembygdsförenings samlingar och mönster finns för den som vill sy en likadan.

Siv Holm vid Hembygdsgården, vykort

Hedvig Ulvsparre: Känd som Gästriklands textila upptäckare.

Greta Hedlund: Författare till boken "Dräkt och kvinnlig slöjd i Ovansjö Socken 1750-1850"

Lisa Hedberg: Donerade sina insamlade dräktdelar till Järbo Hembygdsförening

Maj Britt Forsgren: Vävlärarinna och initiativtagare till Järbos textilkammare

Och som nämnts ovan, Margareta Gisselson.

Ann-Mari Jerner har beredvilligt ställt upp som modell vid fotografering av dräkter, liksom bidragit med mönster.

Fotot med Hembygdsföreningens stolhet Masmästargården visar Siv Holm som också varit verksam lokalt i Järbo med vävning och sömnad av folkdräkter. Bilden har publicerats som vykort.

Kontaktuppgifter

Gunilla Humble, projektledare, e-post: humblegunilla (snabela) gmail.com
Anna-Johanna von Platen, fotograf, e-post: anna-johanna (snabela) inventaria.se
Olle Thåström, webbredaktör, e-post: red (snabela) jarbohembygd.se

 

Sidan omarbetad 2022-01-23

projektstöd