Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

På denna sida har vi samlat bilder av "lador". Ja, det kanske är ett passande allmänt namn på en typ av byggnader som ofta står ute på åkrar, ängar och i skogen. Deras användning har varit att förvara hö och kanske ibland redskap. Det kan slinka med en eller annan ladugård, en vedbod eller ett uthus bland bilderna.

Numera har de egentligen förlorat sin roll när fodret i stället samlas i de så kallade "koäggen" eller ensilagebalarna som kan travas upp utan att behöva tak över sig. Tyvärr händer det att de gamla ladorna förfaller då ingen underhåller dem längre.

Bilderna har inte försetts med några texter och uppgifter om var de är tagna utöver datering. Orsaken är att publiceringen skulle kunna uppfattas som kritik. Så är det inte alls. Ladorna är en typisk del av jordbrukslandskapet, därför vill vi dokumentera dem medan de ännu finns kvar. Och ibland är förfallet nästan vackert. Bilderna ligger inte i någon ordning.

lador 1. Foto 2020

lador 2. Foto 2019

lador 3. Foto 2012, finns inte kvar

lador 4. Foto 2020

lador 5. Foto 2010

lador 6. Foto 2010

lador 7. Foto 2016

lador 8. Foto 2011

lador 9. Foto 2015

lador 10. Foto 2011

lador 11. Foto 2011

lador 12. Foto 2020

lador 13. Foto 2020

lador 14. Foto 2020

lador 15. Foto 2020

lador 16. Foto 2020

lador 17. Foto 2020

lador 18. Foto 2020

lador 19. Foto 2020

lador 20. Foto 2010

lador 21. Foto 2020

lador 22. Foto 2010

lador 23. Foto 2020

lador 24. Foto 2020

lador 25. Foto 2020

lador 26. Foto 2020

lador 27. Foto 2020

lador 28. Foto 2020

lador 29. Foto 2020

lador 30. Foto 2020

lador 31. Foto 2020, Anders Olsson

lador 32. Foto 2018

lador 33. Foto 2019

lador 34. Foto 2018

lador 35. Uppmärkt för flyttning. Foto 2020, Anders Olsson

lador 36. Borttransporterad, foto 2020

lador 37. Foto 1986, Hans Erik Hansson

lador 38. Foto 2012, Hans Erik Hansson

lador 39. Foto 2012, Hans Erik Hansson

lador 40. Foto 2012, Hans Erik Hansson

lador 41. Foto 2012, Hans Erik Hansson

lador 42. Foto 2010, Hans Erik Hansson

lador 43. Foto 2014, Hans Erik Hansson

lador 44. Foto 2020

lador 45. Foto 2020

lador 46. Foto 2020

lador 47. Foto 2020

lador 48. Foto 2020

Länk

Sidan uppdaterad 2020-02-15