Järbo Hembygdsförening

Fotoalbum

Gårdarna är uppdelade på 17 delområden, som är markerade på översiktskartorna. Delområdena är samlade på två Google-kartor. Bilderna är sorterade på delområdena, en sida per delområde.

Välj område i menyn. De gårdar där det finns gamla eller nya foton på finns med på sidorna. Här görs uppdateringar kontinuerligt när bilder kommer fram eller när nya bilder tas.

Översikt Översikt

Bilderna är fotograferade av webbredaktören eller kommer från andra källor. Anna Nordqvist har också bidragit och Anders Olsson har tagit ett flertal av de nyare bilderna. Det kan ses på märkningen av bilderna.

Digitala kartan del 1 
Område 1-10, den norra delen (Kalltjärn utanför kartbilden)

Digitala kartan del 2 
Område 11-17, den södra delen

Område 17, Centrala Järbo

Även inom de centrala delarna fick gårdar och hus namn. Gatunätet var länge inte så utvecklat och bebyggelsen var ganska gles. Under 1930- och 40-talen tillkom en hel del villabebyggelse som sen växte för att kulminera på 1970- och 80-talen.

Efter hopslagningen med Sandvikens kommun bytte man också namn på många gator och vägar för att inte få sammanblandning med Sandvikens tätort. Och då kanske det inte var så dumt att använda gårdsnamnen.

49 namn är dokumenterade här, men senare har de kompletterats med ytterligare trettiotalet namn, varav många centralt i socknen.

Några flygbilder från 1930-1940-talet har tagits med för att ge en överblick över samhället. Osäker datering.

gårdsnamn Åkargatan, Oppsättarvägen och där bortom Bangatan

gårdsnamn Finnäsgatan bort mot Yllefabriken

gårdsnamn Folkets Hus i ganska nybyggt skick, en bit in på 1940-talet (?)

gårdsnamn 8. Rybergs diversehandel

gårdsnamn 21. E.G. Bergs Såg, ångsågen

gårdsnamn 22. Jäderbergs Snickeri f.d. Foto: 2010.

gårdsnamn 23. Erik Jansson & Co. Foto: 2010.

gårdsnamn 24. Lindströms, senare Gästrikehus, områdeskontor, nu boende. Foto: 2012.

gårdsnamn 25. Handelsbolaget f.d. Nu Auktionshallen, Oppsättarvägen 25

gårdsnamn 26. Missionskyrkan, Oppsättarvägen 23. Foto: 2009.

gårdsnamn 34. Slaktare Jerner Charkuteri, Oppsättarvägen 3. Foto: 2012.

gårdsnamn 35. Stolfabriken, vissa delar nu Elektro-Kapsel

gårdsnamn 38. Telefonväxel, Blombergs, Kungsforsvägen 2

gårdsnamn 38. Kungsforsvägen 2 i dag. Foto: 2012.

gårdsnamn 40. Godtemplarhuset, byggt 1893, rivet 1962

gårdsnamn 43. Kullbergs Mjölkaffär, nu ICA. Foto: 2012.

gårdsnamn 44. Brännströms m.m. Idas Kafé, Edströms Snickeri, Bank, Hårfrisör, senast Tovas Café. Foto: 2010.

gårdsnamn 46. Facks Paviljong, senare Stegfabriken, nu Sörqvist Teknik

gårdsnamn 49 Hembygdsgården

Denna sida uppdaterad 2018-08-07

EFTERLYSNING

Vi saknar bilder på flera gårdar. Om du har bilder som Hembygdsföreningen kan få använda, tag gärna kontakt. Det kan vara gamla eller nya bilder.

Inom område 17 saknas bilder eller andra uppgifter om följande gårdar:

1. Arken
2. Köpings
3. Rapptorpet
4. Klases
5. Skänkas
6. Dristigs
7. Ol Nils
9. Jerners (Gubbhålet)
10. Soldattorp
11. Gahms
12. Vadd-Berggrens
13. Tjödders Olle
14. Karl Bodell
15. Jernisas
16. Bergs Tryckeri f.d.
17. Rösjö
18. Hammars
19. Bergsbo
20. Alex Nords Såg
27. Jäderströms
28. Nils Olsson
29. Johan Jansson Påsfabrik
30. Erikssons Skrädderi
31. Beda Nords Modeaffär
32. Finn Erik (Erik Jansson)
33. Magnussons Kafé
36. Enok Bengtssons Snickeri
37. Facks Blomsterhandel
39. Danielssons Bageri
41. Slakteri (P.O. Åkerlund)
42. Tellfälls (Skomakare Berglund)
43. Kullbergs Mjölkaffär
45. Karosserifabrik
47. Kaspran
48. Tjödders