Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

Nu är vi inne på sida 5 med början på bild 193 och objekt 166. Dessutom är en specialsida införd där än så länge ett objet har dokumenterats med flera foton.

Det finns ytterligare objekt att leta upp. Nu börjar det bli lite svårare för en del ligger på åkrar som har växt igen och det är svårt att hitta dem och komma dit. Skogen är ofta svårgenomtränglig.

Sida 1 med lador (bild 1-48)
Sida 2 med lador (bild 49-96)
Sida 3 med lador (bild 97-145)
Sida 4 med lador (bild 146-192)
Sida 5 med lador (bild 193-)

Specialsida 1

Länk till karta 

lador 193. En lada i förfall, foto 2021 (obj 166)
Specialsida 1

lador 194. Här har det nog stått en lada, foto 2021 (obj 167)

lador 195. Här har också varit en lada. Resterna visar en för mig obekant maskin, foto 2021 (obj 168)

lador 196. Här fanns åtminstone rester av en lada på 1980-talet, foto 2021 (obj 169)

lador 197. Kanske resterna har använts här, foto 2021 (obj 169)

lador 198. Den här står i alla fall kvar, foto 2021 (obj 170)

Sida 1 med lador (bild 1-48)
Sida 2 med lador (bild 49-96)
Sida 3 med lador (bild 97-145)
Sida 4 med lador (bild 146-192)
Sida 5 med lador (bild 193-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2021-05-20