Järbo Hembygdsförening

Luntas härbre

Byggnad 12 på Hembygdsgården

Hembygdsgården har fått en ny byggnad till samlingarna. Det är ett härbre som hämtats från gården Gammelluntas i Kungsberg. Den ligger på Luntgatan, en bit upp från bönhuset. Huset har en lång historia. Det byggdes efter 1664 och då i en våning och blev på 1870-talet påbyggt med en våning till. I mitten på 1960-talet plockades huset ned och delarna lagrades i ladugården.

Bröderna Kjell och Rolf Nordqvist har lagt ner ett stor arbete på att övertyga ägarna om att härbret borde få ett bättre öde och visas upp för allmänheten på Hembygdsgården.

gårdsnamn Det här är bostadhuset på gården Gammelluntas som har nr 11 i föreningens förteckning över gårdsnamn.

På en flygbild från 1940-talet kan man lite otydligt se häbret som en förlängning på ladugården. Den första bilden är den hela, den andra en delförstoring.

Timret var uppmärkt när byggnaden togs ned, men under de dryga 50 år som gått så har flera av etiketterna blivit oläsbara. Bottenstockarna saknades och har måst ersättas. Eftersom härbret stod direkt på marken har de liksom golvet helt enkelt ruttnat bort.

Delarna har transporterats från Kungsberg till Hembygdsgården där hopmonteringen ska ske. Men bristerna med märkning har gjort att timret har fått sättas ihop på prov, inte bara en gång utan flera. Det har tagit åtskillig tid, men till slut har pusslet lösts.

En bra hjälp för att lista ut hur delarna hör ihop har varit ett foto som togs innan härbret togs ned. Det har fått fungera som arbetsritning. En extra svårighet har varit att huset är kvadratiskt, med exakt lika mått på alla sidor! Nu har dock den nedre tredjedelen satts upp och fogats ihop.

Under augusti och början av september har Järbo Föreningsallians med handkraft och maskiner lyft de resterande två tredjedelarna på plats och lagt tak på byggnaden.

Bland de många förberedande arbeten som gjorts är en åldersbestämning av timmerstockarna med hjälp av dendrokronologi, vilken visar på att träden till nederdelen fällts 1664, alltså över 350 år sedan. Dessa träd frösåddes ytterligare över 280 år tillbaka, på 1380 talet.

Den här dateringen har med full överensstämmelse gjort av två olika parter, Lunds Universitet och Jan-Olov Språng i Jäderfors.

När huset sätts upp behövs en del nya delar, förutom bottenstockar. Golvet ersätts av nyare plank. Man har fått tag på rejäla saker, vad sägs om måtten 3 tum x 18 tum! Nytt tak blir det också och här får man avvika från det traditionella taket med näver som tätning. Det går inte att få tag på. Istället blir det pannplåt. Det göms också en del moderna järnbeslag i konstruktionen

Och när blir det färdigt för invigning då? Ja, Kjell Nordqvist svarar försiktigt att det nog blir klart "före vintern".

Finansiering för projektet har erhållits från Svea Janssons Skogsstiftelse som bekostar material och inköpta tjänster. Bröderna Nordqvist bidrar med ideellt arbete. Sefres Trävaruhandel har skänkt takvirket.

Bilder från uppsättningen

Bilder har lagts in allteftersom arbetet fortskridit.

Luntas härbre Härbret före nedmontering, 1960-tal

Luntas härbre Delarna provmonterade vid Hembygdsgården

Luntas härbre Delen med mellanbjälklaget

Luntas härbre Övre del av andra våningen med öppningen för luckan

Luntas härbre Extra stagning på baksidan behövs

Luntas härbre Nytt bottenbjälklag har byggts med plank från en ladugård

Luntas härbre En gavelspets har lagts ihop

Luntas härbre Det gamla stocklåset på dörren (insidan), men nyckeln saknas

Luntas härbre Här togs dedrologiskt prov

Luntas härbre Uppbyggt till golv på andra våningen

Luntas härbre Pussel med fortsättningen görs på marken

Luntas härbre Ett hörn ska fixas

Luntas härbre Hur ska den övre luckan sitta?

Luntas härbre Gammalt klotter

Luntas härbre Mätning är viktig

Luntas härbre Gaveln provmonteras

Luntas härbre En del stockar är rötskadade, reparationer behövs

Luntas härbre Nya stockar för takåsar

Luntas härbre Fundament för stöd på baksidan gjuts

Luntas härbre Magnus hjälper med sista lyften

Luntas härbre Gaveln byggs upp

Luntas härbre En takås läggs på plats

Luntas härbre Sista gavelspetsen

Luntas härbre Nockåsen på plats

Luntas härbre Mätning för inbrädning

Luntas härbre Grova takbräder av okantat virke, nytillverkade

Luntas härbre Inbrädning av tak påbörjad

Luntas härbre Första oktober och det yttre arbetet är klart. Hembygdsföreningen tackar alla som har medverkat för att genomföra det här projektet med frivilliga krafter, maskiner, virke och med ekonomiska bidrag.