Järbo Hembygdsförening

Från textilt mönster till digitalt fönster

Järbo Hembygdsförening har erhållit bidrag från Leader Gästrikebygden för ett projekt som fått namnet "Från textilt mönster till digitalt fönster". Syftet är att starta en dokumentation av det rika och varierade dräktskick som har funnits i Ovansjö socken, varav Järbo ursprungligen var en del. Målet är att göra delar av det stora materialet tillgängligt på ett översiktligt sätt på föreningens webbplats.

Precis före semestern blev det klart att medel har anslagits för ett så kallat "Sprint" från Leader Gästrikebygden. Sprint är ett kort projekt som ska vara klart under hösten 2020 och Leader bidrar med 25 000 kr.

Det finns idag några få personer som har stor kunskap om de olika varianterna av dräkter från Ovansjö, och de personerna börjar bli äldre. Det är viktigt att kunskaperna om dräktskicket bevaras och förs över till kommande generationer. Risk finns annars att kunskap, mönster och material inte tas till vara och därmed skingras och försvinner med tiden.

Gunilla Humble har initierat

Gunilla Humble

Den drivande kraften i detta projekt är Gunilla Humble, som har ett stort engagemang för Ovansjödräkten sedan många år tillbaka. Hon har bidragit med både bilder, hållit föredrag och skrivit om Ovansjödräkter, mera se länkarna i menyn.

Gunilla kallar sig själv för "dräktnörd" och har under åren sytt flera olika varianter av dräkter från Ovansjö och samlat på sig ett stort antal mönster och beskrivningar. Dessutom har hon med tiden fått ett stort kontaktnät av personer med kunskaper om och intresse för folkdräkter.

Inventera, fotografera och digitalisera

Ett första steg blir att ta fram en variant av dräkt med mönster för man och en variant för kvinna och testa formerna för digitalisering. Arbetshypotesen är att mönster och beskrivningar kan skannas och sparas som pdf:er, som på ett systematiskt sätt kan presenteras på webben. Det möjliggör därefter fortsatt arbete med mera material på sikt.

En hel del arbete behöver läggas på att inventera och fotografera befintliga dräktdelar. Vi har en unik skatt av olika dräktdelar i Hembygdsföreningens textilkammare. Det finns också dräktdelar på flera andra ställen, Ovansjö Hembygdsförening, Gävle museum, Nordiska museet och i privat ägo.

Sprida kunskap och skapa nätverk

Projektet ska också samla intresserade producenter inom textilt skapande och presentera konceptet avseende folkdräkter och textil slöjd för att möjliggöra att på sikt skapa nya samarbetsformer och tjänster.

En annan viktig del är att sprida kunskap om och öka intresset för det textila arvet i Ovansjö och presentera sprintens utfall på olika sätt. Det kan ske i olika facebookgrupper, i lokalpressen och via workshop och möten för intresserade.

Leader Gästrikebygden

 

Sidan uppdaterad 2020-09-08