Hembygdsgården

Klippböckerna

Längs Jädraåns vindlingar

John Dahl skrev en serie artiklar under den samlande rubriken "Längs Jädraåns vindlingar". På den här sidan har vi börjat samla dem samt även den del andra inom ämnesområdet. De förs in allteftersom de dyker upp i klippböckerna.

Varför är det så mycket vindlingar i Jädraån? Förklaringen är att jättarna och trollen som grävde väg för vattnet jobbade var för sig, på olika tider av dygnet, och de kunde inte komma överens om riktningen. Så det blev som det blev, i zickzack, enligt John Dahls säkra källa.

Översvämningar

Jädraån har tidvis drabbats av översvämningar vid vårflod och även under blöta höstmånader. Genom samhället är dalgången djup så det har inte varit någon fara för själva tätorten. Däremot uppströms och nedströms där ån slingrar sig genom ett flackare landskap har höga flöden märkts av lättare. Dammarna och broarna har drabbats när de inte orkat stå emot vattnets krafter.

Kvarnåker Tidningsklippen täcker bara en kortare period så den stora vårfloden 1916 finns bara med som ett minne. Den här bilden visar hur hårdhänt vattnet handskades med dammen och Vikholms mekaniska verkstad vid Kvarnåker.

Träbron vid Norrbro följde med strömmen ner till Hammarbron. Yllefabrikens bro revs med och vattnet tog sig vägen genom nedre våningen i fabriken.

Albin Bergkvist minns 1916 års översvämning

Exakt 50 år senare - 1966 - är det desto fler notiser från förödelsen som var märkbar på flera ställen. Redan en höstflod 1965 skadade spången som går mellan sågen och några fastigheter på Forsasvägen på östra sidan. På våren 1966 fick bron ytterligare skador.

Några tidningsnotiser från 1966

Kvarnåker Vid Kvarndammen blev skadorna stora och man hade reparationer ända in på hösten. Även bron fick skador och man planerade för en ombyggnad eller nybyggnad. Men det dröjde många år innan den skulle byggas och då slog floden till igen. Mer om det längre ner.

1966 års vårflod blev dramatisk. Den gamla yllefabriksbron som även var en damm sprängdes av vattenmassorna. Som tur var hade en ny bro färdigställts några år tidigare. Isflak och bråte som revs med och hotade sågdammen lägre ner.

Artiklar om Yllefabriken och bron

En helt annan historia har ni här, den om Yllefabriksbron och bryggarbilen.

1977 blev det nya översvämningar men de verkar mest ha drabbat Ytterbyn, Jäderfors och Sandviken och riks-80 vid Östanå. Det blev stora skador på en del jordbruksmark.

Översvämningen 1977 i Sandvikens Tidning

Sensommaren 1985 var det ihållande regn som orsakade översvämningarna.

Värre än vårfloden

Kvarnåker Det flacka området just söder om Ytterbyn har haft många översvämningar. Våren 1986 kunde man se ungdomar paddla kanoter över åkrarna långt utanför de vanliga stränderna. Hans-Erik Hansson fotograferade då.

Kvarnåker 1993 skulle den nya dammen och bron vid Kvarnåker påbörjas och man hade lagt upp en grusvall i ån för att skydda bygget. Men flödet i Jädraån var extremt och vallen höll inte trots ansträngningar att köra dit mer fyllning.

Onsdag 1 september bröt vattnet igenom. Det var tydligen ganska så dramatiskt där ett tag.Hur mycket skador det blev framgår inte av det här klippet.

En hopplös kamp mot Jädraån

Sen är det ett stort glapp i klippböckerna, men jag hoppas hitta lite mer material.

Kraftverken

Djupdals kraftverk Den här artikeln från 1979 handlar om vattenkraftanläggningar i Jädraån. Den har ju ganska så stor fallhöjd inom Järbo och det mesta utnyttjas för kraftproduktion. Flera är ganska gamla men renoveringar har påbörjats. Den senaste i raden är kraftstationen vid Sågen som då snart skulle köras igång. Andra är planerade.

Järbo är enligt artikeln självförsörjande på elenergi en stor del av året.

Kraftverk i Jädraån (1979)

Mer om kraftverken finns i bildgalleriet Broarna i Järbo. I tillflödet Lillån fanns också kraftverk och dammar som nyttjades för industrier.

Uppdaterad 2018-03-31