Hembygdsgården

Klippböckerna

Längs Jädraåns vindlingar

John Dahl skrev en serie artiklar under den samlande rubriken "Längs Jädraåns vindlingar". På den här sidan har vi börjat samla dem samt även den del andra inom ämnesområdet. De förs in allteftersom de dyker upp i klippböckerna.

Varför är det så mycket vindlingar i Jädraån? Förklaringen är att jättarna och trollen som grävde väg för vattnet jobbade var för sig, på olika tider av dygnet, och de kunde inte komma överens om riktningen. Så det blev som det blev, i zickzack, enligt John Dahls säkra källa.

Djupdals kraftverkDen här artikeln från 1979 handlar om vattenkraftanläggningar i Jädraån. Den har ju ganska så stor fallhöjd inom Järbo och det mesta utnyttjas för kraftproduktion. Flera är ganska gamla men renoveringar har påbörjats. Den senaste i raden är kraftstationen vid Sågen som då snart skulle köras igång. Andra är planerade.

Järbo är enligt artikeln självförsörjande på elenergi en stor del av året.

Kraftverk i Jädraån (1979)

Mer om kraftverken finns i bildgalleriet Broarna i Järbo. I tillflödet Lillån fanns också kraftverk och dammar som nyttjades för industrier.

Uppdaterad 2017-05-25