Järbo Hembygdsförening

Från textilt mönster till digitalt fönster - mer

Startetappen av projektet finansierades av ett bidrag från Leader Gästrikebygden som ett så kallat "sprintprojekt. Målet var att hitta en form för digitalisering och spridning av infomation och kunskap om det textila arvet i Ovansjö.

I september 2021 påbörjades fas 2 av projektet med digitalisering av Ovansjödräkter. Fotografering av originalplagg, främst hos Ovansjö Hembygdsförening pågår och kommer att publiceras allteftersom plaggen blir klara. Dessutom kommer vi att sammanställa tidigare dokumentation, material och mönster för att göra samlingarna tillgängliga för flera intresserade.

Inventera, fotografera och digitalisera

I fas 1 har vi fotograferat dräkter och dräktdelar som finns i Järbo Hembygdsförenings textilarkiv. De mönster som finns i arkivet för dessa objekt har skannats och sparats som pdf-filer som får användas för personligt bruk. Det kommer alltså att utökas med delar av det som finns i Ovansjö Hembygdsförenings samling.

I fas 1 gjordes första digitala visningen av Ovansjödräkt för man och kvinna tillgängliga här på webben. Vi visade i vilken ordning man klär på sig och hur dräkterna ser ut på. Dessutom finns bilder på orginalplagg och mönster med beskrivningar för dessa.

De varianter vi har valt i ett första steg är dräkt för högsta helg för kvinna och för man. Vi vill att flera ska ha möjlighet att sy sin egen dräkt och därför har vi valt en variant av dräkt som det är relativt enkelt att köpa material till. Dräkten för högsta helg kvinna består av köpetyger och förr i tiden var den väldigt exklusiv och dyrbar. Nu är det precis tvärtom, tid är det som kostar mest och inte många kan väva och göra sina egna tyger, vilket krävs för flera andra varianter av dräkter som finns i Ovansjö.

På projektsidorna finns även annat material med koppling till dräkterna i Ovansjö. Olika artiklar, litteraturtips, hantverkare i Gästrikland, var du kan få tag på material, filmer om hur man ritar mönster och anpassar storlek vid dräkttillverkning och mycket annat.

Sprida kunskap och skapa nätverk

Genom att publicera projektets resultat på detta sätt kan kunskapen om och intresset för folkdräkter spridas till många. Det gör det också möjligt för många att tillverka sina egna folkdräkter. Det kan även öka möjligheterna för hantverkare att jobba inom området.

Bland de informationsinsatser som gjorts under projektets gång kan nämnas artiklar i lokala tidningar och medlemstidskriften för Svenska Folkdansringen. En utställning om kjolsäckar har visats på biblioteken i Storvik och Järbo och planeras i Sandviken senare i vår. Facebookgruppen Vi som gillar folkdräkter har fått notiser och naturligtvis har Hembygdsföreningens egen webb använts. Gunilla Humble har deltagit vid en utställning anordnad av Gästriklands Hemslöjdsförening.

Projektet har presenterats vid två digitala möten med inbjudna intresserade. Mötena har varit tillgängliga via Zoom och de har lockat mång deltagare. Allt som var planerat har inte kunnat genomföras på grund av de restriktioner för allmänna sammankomster som har gällt, något som vi planerar att åtgärda.

Projektet har lett till att en mängd personliga kontakter tagits med bland annat hantverkare.

Mönster för vardagsdräkt / vallpigedräkt och bergsmansklädnad

Två nya varianter av dräkter kommer att visas på webbplatsen: Vardagsdräkt / vallpigedräkt för kvinna och en bergsmansklädnad för man. Det blir bilder på originalplagg med tillhörande mönster, och visning av hur kläderna med detaljer ser ut när personerna är färdigklädda. Arbete med fotografering, mönsterbeskrivningar och sömnad pågår för fullt.

dräkter

Bengt med en nysydd bergsmansväst

Kommande litteraturtips

Vi kommer att lägga upp flera godbitar för läslystna på webbplatsen:

  • Greta Hedlunds tidigare skrifter om Ovansjödräkterna för man och kvinna
  • Mera om hylkor som huvudbonad
  • Uppsatser från Högskolan i Gävle om stubbar - en slags underkjol som bars under kjolen
  • Huvudbonad till Bergsmansdräkten

Håll utkik, vi kommer att uppdatera sidorna löpande.

Tack för fint mottagande och ekonomiskt stöd till projektet

Till vår stora glädje har vi fått mycket positiv uppmärksamhet av fas 1 av projektet både i press, hos museer, i hembygds- och folkdräktskretsar. Läs gärna den stora artikeln som var införd i Arbetarbladet.

Artikel i Arbetarbladet

Artikel i Arbetarbladet
2021-04-17

Artikel i Tidningen Hembygden

Artikel om kjolsäckar i tidningen Hembygden (klicka på bilden)
nr 3-4 2020

Bidrag har sökts från olika stiftelser och organisationer och det har gett ett oerhört fint ekonomiskt stöd inför vårt kommande arbete i projektet.

Stort tack till följande fonder och stiftelser:

  • Gästriklands Kulturhistoriska förening
  • Gästriklandsfonden till Hedvig Ulvsparres minne
  • Lars Bucans kulturstiftelse
  • Gunvor Göranssons kulturstiftelse

 

Sidan uppdaterad 2021-11-14

projektstöd